h

Blog

13 oktober 2011

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

In de aanloop naar bespreking van de begroting gaat het ook over de gemeentelijke belastingen en leges. Ook over kostendekkendheid. In de begroting wordt gesteld dat 120.000 euro door lastenverhoging moet binnenkomen. In de discussienota over kostendekkendheid van de gemeentelijke lasten wordt echter niet gezegd HOE dat nou zou moeten. Die hete kastanjes mag de de raad uit het vuur halen. De nota is hier te vinden, een presentatie erover hier. Opvallende afwezige in de tarieven zijn de liggelden voor de haven. Later meer, als we ook de begroting bespreken. Ook anderen zijn bezig met dit thema, zie bijvoorbeeld hier.

Lees verder
11 oktober 2011

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

Deze vergadering nam Margreet Keesman de honneurs waar.

Lees verder
6 oktober 2011

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

In de afgelopen raadsvergadering kwamen drie onderwerpen aan bod.

Lees verder
30 september 2011

Participatienota en Reglement van Orde

De komende raadsvergadering hebben we het over de participatienota en Reglement van Orde: (wellicht komen er nog kleine aanpassingen).

Lees verder
22 september 2011

SP in Drechterland

Aan alle leden van de SP, woonachtig in Drechterland,

Lees verder
1 september 2011

Nieuwsbrief Drechterland

Hier de eerste nieuwsbrief van de SP werkgroep Drechterland.

Lees verder
27 augustus 2011

Project AED in Drechterland

Project AED
Red levens, word burgerhulpverlener!
De gemeente Drechterland is op zoek naar vrijwilligers voor het reanimeren van slachtoffers van een hartstilstand en het bedienen van een AED.
Redt u een leven?
Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat met elektrische schokken en hart weer op gang kan brengen. Het project Burger AED is een regionaal netwerk van AEDs en burgerhulpverleners dat is opgezet door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeenten. Om van het project een succes te maken zijn vrijwilligers onmisbaar. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat iemand met een hartstilstand snel wordt gereanimeerd.
In september 2011 zal het project officieel van start gaan maar voor die tijd willen wij zoveel mogelijk burgerhulpverleners opleiden.

Wat wordt er gevraagd van een burgerhulpverlener?
Alleen burgerhulpverleners rondom de locatie van het slachtoffer krijgen een sms-bericht. Hierin zal u worden gevraagd om naar het slachtoffer te gaan of om eerst de AED op te halen. Via dit systeem kan er binnen zes minuten worden gestart met een reanimatie.

Lees verder
24 augustus 2011

Vertraging molenweg

Helaas heeft het Molenweg project weer vertraging opgelopen. Ik vind dat erg jammer want het is van belang dat de zorg een goede plek in Enkhuizen krijgt. In mei 2011 schreven we er dit over. Wat ik alleen ook opvallend vind is de manier waarop gerapporteerd wordt over de ontstane vertraging. Het is mij niet helemaal duidelijk waar de vertraging nou precies door komt. Jawel, in de media staat weliswaar dat enkele omwonenden "de zaak vertragen" maar tegelijkertijd meldde het NHD dat de Raad van State de crisis- en herstelwet NIET van toepassing verklaarde. Die aanvraag was mede bedoeld om de zaak te versnellen. Ik snap niet waarom ik dat in de krant moet lezen, terwijl het feit dat omwonenden bezwaar maken meteen aan ons wordt medegedeeld. Samen met het feit dat het helemaal niet chique is het om iemand die gebruik maakt van inspraak neer te zetten als een "Rupsje Nooit Genoeg", krijg ik het gevoel dat de eigen verantwoordelijkheid voor de vertraging van andere betrokkenen dan de omwonenden, onder de mat wordt geveegd. Ook ik maak me zorgen om het project, maar juist dan is goede communicatie VANAF HET BEGIN noodzakelijk. Daar hebben meerdere partijen steken laten vallen.

Lees verder
12 augustus 2011

Horeca proefballonnen

In het NHD recent een stuk "Mogelijk meer horeca in centrum Enkhuizen" waarin staat vermeld dat "Als gebied waar mogelijk meer horeca zou kunnen worden toegestaan, wijst Boland op de kades langs de Oude Haven.". Ik ben daar erg geirriteerd over. Niet alleen omdat er al vrij lange tijd gesproken wordt over allerlei overlast (dus waarom er dan horeca bij?) en de horeca het momenteel bedrijfseconomisch best moeilijk heeft (dus waarom spreken over uitbreiding?), maar vooral ook omdat ik niet begrijp waarom het college zo specifiek ingaat op haar eigen wensen(?). Regelmatig wordt gewag gedaan van het feit dat "de raad er over gaat". Hier is dat ook zo. Sterker nog, een poosje geleden stelden we de stadsvisie vast, en het bijbehorende structuurplan. En het klopt dat niets in zware beton gegoten is, maar als ik de stadsvisie lees:

Lees verder
28 juli 2011

Verbouwing drommedaris

Recent ontvingen we deze raadsbrief over dit project. Meest opvallende, daar waren echter maar een paar regels aan besteed, was de mededeling dat de provincie Noord-Holland voorlopig geen subsidie geeft. Het bericht van de provincie stond eergisteren al op de site.

Lees verder

Pagina's

U bent hier