h

Blog

15 november 2011

Consistent: kadernota vs. begroting

CU-SGP schreef een aardig stuk over de begrotingsvergadering dat hier te vinden is. Ben het niet eens met een aantal zaken, vandaar toch even een stukje over geschreven. Bijvoorbeeld de bewering dat zou zijn afgesproken dat we het anders zouden doen. De precieze formulering bij de kadernota was (zie dit bericht):

Lees verder
14 november 2011

[Enkhuizen] begrotingsvergadering 2012

Begin november hadden we de gebruikelijke begrotingsvergaderingen. Centraal stond het voorstel van het college om de begroting meerjarig sluitend te krijgen in het kader van de bezuinigingen (zie hier de stukken). In de eerste termijnen benoemden we deze stellingen.

Lees verder
13 november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

Lees verder
17 oktober 2011

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

We hebben ontzettend veel kleine en grote vragen en opmerkingen bij de programmabegroting 2012. Onderstaand de belangrijkste (technische) vragen die voor 26 oktober beantwoord worden.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

Naast dat de PvdA antwoorden kreeg op haar vragen over kernafval (hier), ontvangen wij ook antwoord op onze vragen over de Drom. De antwoorden heb ik hier neergezet.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

In de aanloop naar bespreking van de begroting gaat het ook over de gemeentelijke belastingen en leges. Ook over kostendekkendheid. In de begroting wordt gesteld dat 120.000 euro door lastenverhoging moet binnenkomen. In de discussienota over kostendekkendheid van de gemeentelijke lasten wordt echter niet gezegd HOE dat nou zou moeten. Die hete kastanjes mag de de raad uit het vuur halen. De nota is hier te vinden, een presentatie erover hier. Opvallende afwezige in de tarieven zijn de liggelden voor de haven. Later meer, als we ook de begroting bespreken. Ook anderen zijn bezig met dit thema, zie bijvoorbeeld hier.

Lees verder
11 oktober 2011

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

Deze vergadering nam Margreet Keesman de honneurs waar.

Lees verder
6 oktober 2011

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

In de afgelopen raadsvergadering kwamen drie onderwerpen aan bod.

Lees verder
30 september 2011

Participatienota en Reglement van Orde

De komende raadsvergadering hebben we het over de participatienota en Reglement van Orde: (wellicht komen er nog kleine aanpassingen).

Lees verder
22 september 2011

SP in Drechterland

Aan alle leden van de SP, woonachtig in Drechterland,

Lees verder

Pagina's

U bent hier