h

Blog

13 november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

Lees verder
17 oktober 2011

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

We hebben ontzettend veel kleine en grote vragen en opmerkingen bij de programmabegroting 2012. Onderstaand de belangrijkste (technische) vragen die voor 26 oktober beantwoord worden.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

Naast dat de PvdA antwoorden kreeg op haar vragen over kernafval (hier), ontvangen wij ook antwoord op onze vragen over de Drom. De antwoorden heb ik hier neergezet.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

In de aanloop naar bespreking van de begroting gaat het ook over de gemeentelijke belastingen en leges. Ook over kostendekkendheid. In de begroting wordt gesteld dat 120.000 euro door lastenverhoging moet binnenkomen. In de discussienota over kostendekkendheid van de gemeentelijke lasten wordt echter niet gezegd HOE dat nou zou moeten. Die hete kastanjes mag de de raad uit het vuur halen. De nota is hier te vinden, een presentatie erover hier. Opvallende afwezige in de tarieven zijn de liggelden voor de haven. Later meer, als we ook de begroting bespreken. Ook anderen zijn bezig met dit thema, zie bijvoorbeeld hier.

Lees verder
11 oktober 2011

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

Deze vergadering nam Margreet Keesman de honneurs waar.

Lees verder
6 oktober 2011

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

In de afgelopen raadsvergadering kwamen drie onderwerpen aan bod.

Lees verder
30 september 2011

Participatienota en Reglement van Orde

De komende raadsvergadering hebben we het over de participatienota en Reglement van Orde: (wellicht komen er nog kleine aanpassingen).

Lees verder
22 september 2011

SP in Drechterland

Aan alle leden van de SP, woonachtig in Drechterland,

Lees verder
1 september 2011

Nieuwsbrief Drechterland

Hier de eerste nieuwsbrief van de SP werkgroep Drechterland.

Lees verder
27 augustus 2011

Project AED in Drechterland

Project AED
Red levens, word burgerhulpverlener!
De gemeente Drechterland is op zoek naar vrijwilligers voor het reanimeren van slachtoffers van een hartstilstand en het bedienen van een AED.
Redt u een leven?
Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat met elektrische schokken en hart weer op gang kan brengen. Het project Burger AED is een regionaal netwerk van AEDs en burgerhulpverleners dat is opgezet door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeenten. Om van het project een succes te maken zijn vrijwilligers onmisbaar. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat iemand met een hartstilstand snel wordt gereanimeerd.
In september 2011 zal het project officieel van start gaan maar voor die tijd willen wij zoveel mogelijk burgerhulpverleners opleiden.

Wat wordt er gevraagd van een burgerhulpverlener?
Alleen burgerhulpverleners rondom de locatie van het slachtoffer krijgen een sms-bericht. Hierin zal u worden gevraagd om naar het slachtoffer te gaan of om eerst de AED op te halen. Via dit systeem kan er binnen zes minuten worden gestart met een reanimatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier