h

Westfriesland

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
11 juli 2020

SP wil verder onderzoek naar vervuiling De Bult

Foto: Baris Ermis

De SP in Enkhuizen wil dat de gemeente nader onderzoek laat doen naar de aard en mate van vervuiling van voormalige stortplaats De Bult. Antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders op eerdere vragen die de SP stelde, zijn niet direct geruststellend te noemen.

Lees verder
6 juli 2020

Maria Weeber - progressieve strijdster tegen onrecht

Foto: Huh / Nijpels

Tot ons verdriet kregen we vandaag het bericht dat Maria Weeber is overleden.

Lees verder
1 juli 2020

SP verontwaardigd over gang van zaken rondom Kadernota en bezuinigingen

30 juni jl. is de Kadernota 2021 - 2024 behandeld in de gemeenteraad. Welke kaders stellen we voor de begroting 2021-2024. In onze politieke beschouwingen en in ons betoog stelden wij meerdere vragen. 

Lees verder
1 juli 2020

betoog bij de algemene politieke beschouwingen Kadernota 2021

We leven heden ten dage in een rare tijd. De SP wil haar medeleven betuigen met de nabestaanden van hen, die in Enkhuizen en omstreken zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus en met de ouderen en kwetsbaren voor wie het leven momenteel zwaar valt.

Lees verder
30 juni 2020

Onze beschouwingen voor 2021 - wat wil de SP ?

Foto: SP

Algemene politieke beschouwingen bij de Kadernota 2021

Lees verder
25 juni 2020

Stop de huurverhoging – actieweek!

Foto: Wim Hoogervorst

De SP heeft de week van 23 t/m 30 juni 2020 uitgeroepen tot actieweek “Stop de huurverhoging – 0% is genoeg!”. De aftrap voor deze actie vond plaats op Koningsdag/Woningsdag 2020.

Lees verder