h

Westfriesland

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
30 oktober 2020

JeugdzorgPlus Moties leiden tot interpellatiedebat

Foto: pixabay

In de raadsvergadering van oktober jl. diende de SP samen met CDA, EV!, HEA en NE twee moties in voor een onafhankelijk onderzoek naar de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord. 

Lees verder
30 oktober 2020

SIMPEL

Begin zestiger jaren was het leven overzichtelijk en simpel. Ministers waren “excellenties”, een onderwijzer en een dokter waren onaantastbare autoriteiten en er was ontzag voor de politieagent.

Lees verder
20 oktober 2020

Raden: neem zelf weer de regie en stel zelf de kaders voor de jeugdzorg

In 2018 hebben een aantal raadsleden van progressieve huize uit de regio Noord-Holland Noord de koppen bij elkaar gestoken om weer meer grip te krijgen op de jeugdzorg. De directe aanleiding waren de plannen voor de JeugdzorgPlus. We zijn begonnen met een kleine club bestaande uit raadsleden van lokale progressieve partijen, GroenLinks, PvdA en SP. 

Lees verder
20 oktober 2020

SP stelt vragen over verlenging contract JeugdzorgPlus

In de raadsbrief die u hier kunt vinden, is te lezen dat de opdracht aan het Horizon met twee jaar wordt verlengd tot 4 februari. 

Lees verder
14 oktober 2020

SP stelt weer vragen over plannen Bloemenbuurt

Foto: T Koopen

De fractie van de SP volgt de grote renovatie- en sloopplannen voor de Bloemenbuurt al sinds de eerste presentatie in 2018. 

Lees verder
11 oktober 2020

SP-West-Friesland kritisch over concept RES 1.0

Foto: Wim Hoogervorst

Tijdens de afgelopen raadsvergadering bespraken we de resultaten van het proces dat heeft geleid tot het eerste conceptrapport Regionale Energie Strategie. De regio Noord-Holland-Noord (waar ook West-Friesland) in valt, moet in het kader van de energietransitie een bod doen aan de rijksoverheid wat betreft de hoeveelheid op te wekken energie ‘wind en zon’. Voor onze regio is dat, zo blijkt uit het conceptrapport, 4,2 TWh (terrawattuur).

Lees verder