h

Westfriesland

Welkom bij de SP-afdeling Westfriesland. Deze afdeling omvat de gemeenten Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Koggenland en Drechterland.

Op deze site vind je informatie over onze afdelingsorganisatie – daarbij houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het bestuur, in onze ROOD-jongerengroep, bij onze SP-Hulpdienst en in onze kerngroepen. Ook is er een link naar ons SP-Meldpunt.

Lees verder
5 juli 2022

SP West-Friesland lanceert grootschalige enquête

Foto: Kees van Spronsen / SP

In West-Friesland heerst er, net als overal in Nederland, veel armoede. Vaak gaat het om ‘stille armoede’, dat onopgemerkt blijft. Onder de lagere inkomens en de middeninkomens is de groep (werkende) armen enorm groot en het zal in deze tijd alleen maar groter worden. Dat tij moet gekeerd!

Lees verder
26 november 2022

SPOED concept-brief aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - geitenhouderij

Foto: freepick / dreamstime

Op 14 juli 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland besloten dat Burgemeester en wethouders van Enkhuizen op 29 juni 2021 terecht besloten hadden om niet tot afgifte van een omgevingsvergunning over te gaan voor het oprichten en exploiteren van een geitenhouderij met 2000 geiten op Elzenburg 21E in Enkhuizen. Ze besloot ook dat genoemd college van de Elsenburg BV een MER (Milieu Effect Rapportage) mocht eisen. De Elsenburg BV heeft daarna  hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder
16 november 2022

Strijd tegen ‘geiten’ gaat door … met uw steun!

Foto: dreamstime / dreamstime stockfree

Samen met het Comité ‘Stop de Geitenhouderij’ strijdt de SP al bijna twee jaar tegen de komst van een geitenhouderij aan de rand van Enkhuizen. Een ondernemer uit Overijssel wil een geitenfokkerij starten vlakbij woningen, speelplekken, scholen en recreatiegebieden.

Lees verder
12 november 2022

Politieke beschouwingen SP - ons economisch systeem is failliet.

Foto: SP

Onze politieke beschouwingen kunt u hierbij lezen. Doet u dat vooral!

Lees verder
3 november 2022

Bijeenkomst energie: 12 december 2022

Foto: Margreet Keesman

Op maandag 12 december a.s. organiseert de SP in samenwerking met de tweede kamerfractie van de SP een informatiebijeenkomst over de problemen met de energieprijzen. Steeds meer mensen kunnen de energierekening niet meer betalen.

Lees verder
26 september 2022

SP loopt mee met ‘Walk of Peace’

Foto: Wim Hoogervorst

Afgelopen zondag liepen een aantal SP-ers mee met de ‘Walk of Peace’ in Enkhuizen.

Lees verder
5 augustus 2022

Heb ik recht op energietoeslag?

Foto: freepick

De kosten voor brandstof en energie stijgen steeds verder. Zo was de gasprijs afgelopen weekend op recordhoogte. Steeds meer huishoudens komen door de stijgende energiekosten, in combinatie met de enorme prijsstijgingen voor de dagelijkse boodschappen, in grote financiële problemen.

Lees verder