h

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

13 november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

Beste leden van de SP Drechterland,

Dit is alweer de tweede Nieuwsbrief van de SP kerngroep Drechterland. Wij willen alle leden in Drechterland regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de kerngroep, de acties die gevoerd worden en de standpunten die we innemen. We willen ook van u horen wat er in Drechterland moet gebeuren. U wordt van harte uitgenodigd om een (discussie)bijdrage aan deze Nieuwsbrief of aan de kerngroep te leveren. Het liefst zouden we u actief willen zien als lid van de SP, hoewel we beseffen dat niet iedereen ruim in zijn of haar vrije tijd zit.

Eerste bijeenkomst kerngroep Drechterland

Onze eerste bijeenkomst op 14 oktober was niet ruim bezocht, misschien wel omdat de Voice of Holland die avond werd uitgezonden, maar leverde wel twee nieuwe leden voor de kerngroep op.

Er werd die avond uitgebreid stil gestaan bij de dreigende bezuinigingen in Drechterland, de onnodige doorsteek N23 en de actie Dubbel Spoor.

Actie werkhandschoenen

Tot op heden hebben we binnen Drechterland zon 400 handtekeningen op werkhandschoenen tegen de bezuinigingen op de Sociale Werkplaatsen opgehaald op de vrijdagmarkt in Hoogkarspel en bij het winkelcentrum. Binnenkort worden alle getekende werkhandschoenen uit Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen samengevoegd tot n ketting van solidariteit. Het is de bedoeling dat de kettingen van alle SP afdelingen die in het land hebben meegedaan aan deze actie in december tot een kilometers lange ketting van solidariteit in Den Haag aangeboden worden. We houden u op de hoogte.

Bezuinigingen Drechterland en inspraak SP kerngroep

Bij onze melding dat wij wensten in te spreken als SP kerngroep, kregen we te horen dat we geen politieke verklaringen mochten afleggen. In een democratische rechtstaat is dit natuurlijk ongehoord. Iedere burger of organisatie heeft het recht om in te spreken en kan niet met censuur bedreigd worden. Dat is ook zeer duidelijk gemaakt tijdens de inspraak.

Onze bijdrage werd overigens met veel respect ontvangen. Excuses over het misverstanden dat wij natuurlijk het recht hadden om ons zegje te doen klaarde de lucht. Alleen waren we niet zo tevreden over de antwoorden die wij op onze kritische vragen kregen. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de keuzes van het College en de Raad voor asfalt en groei van de eigen organisatie, en bezuinigen op armoedebeleid en voorzieningen voor de burger niet onze keuze is. Wij betwisten ook de noodzaak van deze ingrepen. Dit terwijl er onnodige financile reserves gekweekt worden ten behoeve van wethouders. Die spaarpot is nu bijna n miljoen Euro groot! De gehele tekst van onze inspraakreactie kunt u overigens op de website van SP WFO vinden.

Dubbel Spoor

Op het traject Enkhuizen - Hoorn is slechts enkel spoor aangelegd. Hierdoor wachten nogal wat treinen die elkaar tegemoet komen op elkaar. Eerst moet de ene trein wisselen, dan kan pas de ander doorrijden. Met vertraging van n trein krijg je een kettingreactie, waardoor er nogal wat onnodige vertragingen ontstaan. Lange wachttijden voor spoorwegovergangen, overstapproblemen en daardoor langere wachttijden en reistijden. Veel forensen gaan daardoor eerder met de auto dan met de trein.

De SP heeft in West Friesland een enqute onder de reizigers gehouden. Ook de kerngroep Drechterland heeft hier aan meegedaan. Het merendeel van de honderden genquteerden was positief over verdubbeling van het spoor. Gezien het draagvlak dat er lijkt te bestaan wordt binnenkort besloten of er een handtekeningenactie wordt opgestart in de regio West Friesland. We houden u op de hoogte.


ZO Kranten

Om de twee maanden geeft de landelijke SP een ZO krant uit die gratis uitgedeeld wordt binnen de afdelingen. De krant is een goed middel om in winkelcentra, markten of huis-aan-huis te verspreiden. De kerngroep Drechterland wil hier ook aan meedoen. Voortaan gaan we n zaterdagmorgen per maand buurten in de buurt. Dat betekent dat we in bepaalde delen van Drechterland met een ploegje mensen de deuren afgaan om de krant uit te delen en een praatje te maken. Het gaat er dan vooral om, van de mensen te horen wat er leeft in hun buurt of dorp, wat wij als SP kunnen doen om daarbij te helpen en om de SP een gezicht te geven in Drechterland. Wij zoeken nog leden die willen meehelpen. Wilt u met ons meedoen? Neem dan even contact op met een van de onderstaande actieve leden.

Cursussen, scholing en discussie

Leden van de SP kunnen meedoen aan cursussen die landelijk worden georganiseerd. Je verrijkt jezelf daarmee, je afdeling en je doet nuttige contacten op. Kijkt u eens op de cursuskalender op de website van de SP of er iets voor u bij zit. Neem dan contact op met Wim Stolk, de afdelingsvoorzitter. We willen vooral wijzen op de Zomeruniversiteit.

Daarnaast zijn we als kerngroep van plan om regelmatig kleine discussiebijeenkomsten te organiseren over actuele themas. Wilt u dit bijwonen of heeft u een thema waar u graag over wilt praten of waar u graag uw kennis of mening over kwijt wilt? Neem even contact op met een van de onderstaande actieve leden.

Contactadressen

Drechterland

Dave Elzinga, Anemonenlaan 12, Hoogkarspel, tel. 0228 755620

Bert Putters, Noorder Sluisstraat 44, Hem, tel. 0228 542476

Marcel Olierook, Wijmers 16, Wijdenes, Tel. 0229 503272

U bent hier