h

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

11 oktober 2011

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

Deze vergadering nam Margreet Keesman de honneurs waar.

Het eerste deel ging over de 'Lektober' van Webwereld waaruit bleek dat de server van Enkhuizen niet veilig was. Wij stelden er deze vragen over. Burgemeester Jan Baas gaf tekst en uitleg, o.a. door deze memo. Het onderzoek gaat door en de nieuwe website wordt versneld gelanceerd. Eventueel openstaande vragen zullen worden beantwoord.

Bij de huisvestingsverordening vonden we het een gemiste kans dat de wethouder de huurdersbelangenvereniging niet heeft geconsulteerd en/of geinformeerd. Ook als het niet hoeft, was dat gezien de aanbevelingen in maart (o.a. van CDA en CU-SGP) wel netjes geweest, ook al omdat ze verder positief waren over de wijzigingen. Ook raden we Welwonen aan om creatief met de grens van ruim 33000 euro om te gaan voor wat betreft inkomen. Sommige mensen dreigen tussen wal en schip te vallen (zie hier voor meer). Prestatieafspraken kwamen nog langs. Tijd voor de nota lokaal woonbeleid, ook in het licht van Westeinde-Zuid.

Tenslotte moeten de winkeltijden weer worden vastgelegd. We schreven er vorig jaar dit over. We hadden twee angsten/kritiekpunten. Gelukkig lijkt er weinig opdrijving te zijn. Dat is goed. Dit veroorzaakt echter wel een tweede probleem. zoals ook in vorige link gemeld is: zondag een dag waarop winkels in Enkhuizen openlijk gesloten zijn. Wel op sites elke zondag open, maar wel met maar een handvol winkels. Dit kan imagoschade opleveren. Ook vragen we ons af wat nou echt de economische meerwaarde, na aftrek van kosten, is. Wij denken niet zo veel.
Wij zijn niet principieel tegen "koopzondagen" -in tegenstelling tot voorstanders die ideologisch vooral vinden dat "een ondernemer dat zelf moet weten"- maar zien meer in minder zondagen, maar dan wel meer winkels open. Dit laatste bereikt door gezamenlijk op te trekken. Ook nu was er toch weer een sterk "ze moeten het zelf maar weten, maar als ze open gaan zien ze wel dat ze er veel mee te winnen hebben"-gevoel.

U bent hier