h

Blog

21 juni 2011

Kadernota twee voorstellen

Er zijn drie zaken die we bij de kadernota extra vast willen leggen:
1. Uit welke maatregelen mag worden geput als het gaat om efficiency maatregelen.
2. Schootsveld geen zoekgebied voor parkeren.
3. Bezuiniging 10% subsidies en rioolheffing omhoog. Dat moet toch (deels) anders kunnen worden gedekt, bijvoorbeeld door te kijken naar de overhead.
Voor de eerste twee hebben we ondertussen dit en dit voorstel geschreven. Het derde komt nog, al heb ik begrepen dat andere partijen ook bezig zijn. Best vervelend dat op vrijwel geen enkel kritisch puntje uit onze beschouwingen is gereageerd door het college. Nu moeten wij weer in de benen.

Lees verder
19 juni 2011

Vervuiling binnenwater

Recent ontvingen we deze brief over geconstateerde vervuiling van de binnenstad. Er wordt gezegd dat adequaat moest worden opgetreden vanwege de vervuiling. Goed te begrijpen. Maar ook een beetje gek, als we nog even kijken naar bijvoorbeeld in deze notulen uit 2007 over de compagniesbrug (p4):

Lees verder
1 juni 2011

Verslag Raad 31/5/11: Schootsveld, kinderopvang, jaarrekening

We hebben veel tijd gestopt in diverse moties en wijzigingsvoorstellen (link naar alle voorstellen). In deze vergadering de volgende onderwerpen (geen woordelijk verslag maar de strekking is heldere):

Lees verder
27 mei 2011

De kadernota is er

De kadernota is binnen. Er staan zo op het eerste gezicht geen verrassende zaken in (waarmee ik niet zeg dat we het er per se mee eens zijn!), in de zin dat alles al eens geopperd is. Later meer, maar wilt u zelf kijken dan is de nota hier te vinden.

Lees verder
25 mei 2011

Raadsbrief SMC

Kort na deze open brief van Onze Zorg, met terechte punten van zorg en een oproep aan de raad om kritisch te blijven kijken naar het project, ontvingen we een raadsbrief die inging op 1 van die zaken (hieronder geplakt). Maar er zijn inderdaad meer zaken die zorgwekkend zijn, waaronder:
- Recht op eerste koop van de parkeergarage, en het bedrag dat daarmee drukt op de zogenaamde winst.
- De niet ingevulde m2 Kiddy World, en parkeernorm voor praktijken op de wachtlijst.
- De geheimhouding waarvan niet is afgesproken wanneer die wordt opgeheven.
- Een vervuild parkeerterrein dat door de gemeente moet worden gesaneerd. Gaat dat lukken voor het bedrag dat er voor staat?

Lees verder
20 mei 2011

Van milieudienst naar RUD?


Afgelopen woensdag was ik samen met een fractiegenoot op bezoek bij de Milieudienst West-Friesland. Nou was ik er al eens vaker geweest (en ook contact vanwege gevaarlijke stoffen, en eens kaderrichtlijn water), maar het is altijd goed om een organisatie die je jaarlijks bijna 4 ton geeft, weer eens te bezoeken. Twee andere fracties, en de griffier hadden ook dat idee.

Lees verder
18 mei 2011

Commissie BOFS: jaarrekening, cultuur, schootsveld, binnenmilieu

Jaarrekening 2010

We hebben schriftelijk de volgende technische vragen gesteld.
1. Waarom wordt alleen berend botje vermeld met buitenschoolse opvangcijfers, en niet bijvoorbeeld Kiddy World?
2. Tav. overschrijding advies bbz blz 50 met 67000. Hoeveel totaal en hoeveel bbz uitbetalingen hebben er plaatsgevonden?
3. Tav. de onderhoudsplannen wordt gesteld dat extra dotaties nodig zijn. Op basis van eerdere besluitvorming, waaronder raadsvoorstel oktober 2009, onderhoudsplannen Cite t/m 2014, en meerjarenonderhoudsplannen 2010-2011 kunnen we niet tot de conclusie komen dat extra dotaties nodig zijn. Graag nadere toelichting.
4. specialist arbo en verzuim : wat is de rol van arbodienst en voordeel iza bedrijfszorgplan (en wordt er nog gekeken naar de rentabiliteit van een herverzekering ziektewet.Hoeveel man personeel is in dienst van gemeente en gaat zo iemand zich wel terugverdienen als je ook gebruik kunt maken van arbodienst?
5. Bijlage 4. Borg en/of garantiestelling ruim 2 miljoen hoger dan in 2009 95.459 miljoen. Enkhuizen staat niet garant voor volledige bedrag garantie wsw. Wat is max bedrag waarvoor wel? En voor 3.673.500 staat gem enkhuizen volledig garant. Heeft economische crisis hier nog invloed op? Is risicoreserve hiervoor voldoende.
6. Graag ook antwoord op hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd van individuele voorzieningen. (blz 49)
7. Waarom is niet bekend hoeveel woningen 65+ aangepast zijn? (blz 64)

Lees verder
17 mei 2011

Raad mei: Haling, Molenweg, Drom

Later dan normaal een verslag van de raadsvergadering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier