h

[Enkhuizen] begrotingsvergadering 2012

14 november 2011

[Enkhuizen] begrotingsvergadering 2012

Begin november hadden we de gebruikelijke begrotingsvergaderingen. Centraal stond het voorstel van het college om de begroting meerjarig sluitend te krijgen in het kader van de bezuinigingen (zie hier de stukken). In de eerste termijnen benoemden we deze stellingen.

In de tweede termijn lieten we de volgende zaken passeren:

  • We waren voornemens om samen met CU-SGP dit voorstel in te dienen. Na stevige toezeggingen op het vlak van inzichtelijkheid van de begroting hebben we de motie uiteindelijk niet ingediend.
  • Het was niet duidelijk of we met de begroting alle volumes ook zouden vaststellen, waaronder een nog nader in te vullen bedrag van 120k aan belastingverhoging. Er werd ter vergadering opgemerkt dat dit gek zou zijn, aangezien de noodzakelijk discussie over kostendekkendheid nog niet gevoerd was. Desondanks leek het ons nodig om al bij deze begroting een eigen begrotingsvoorstel in te dienen.
  • Bij het bespreken van ons amendement bleken best wat andere partijen de insteek "geen lastenstijging burger, beter licht voor de bezoeker" wel te delen (en wij met hen). Wel werd gesteld dat onze bedragen wel heel precies waren. Dat klopt, en had misschien beter op hoofdlijnen gekund. Toch staan er ook aardige tips voor het college in, waarbij nogmaals maar benadrukt dat het toilet achter de Hema echt 10k per jaar kost (of anders schriftelijk antwoorden van langer geleden niet klopten).
  • In reactie op andere partijen hebben wij gezegd dat we vinden dat partijen als VVD-D66 en Nieuw Enkhuizen veel te veel nadruk op economie en toerisme leggen. De laatste noemde ons voorstel "kretologie" om kleine verhoging toeristenbelasting "slachten van kip met gouden eieren" te noemen. Ook het door henzelf geproduceerde lijstje met havengelden namen we met een korrel zout. Economie is ook de koopkracht van de eigen burgers, waarbij minder afvalstoffenheffing niet gek zou zijn. Ook op Vijzeltuin teruggekomen. Ik kan niet "bewijzen" dat de parkeergarage grote risico's kent en het zorgaanbod twijfelachtig is, omdat er geheimhouding op rust. Gelukkig werd er "aan de andere kant aan gewerkt" met hopelijk tot gevolg dat in december de geheimhouding van het dossier af gaat.

Uiteindelijk lukte het SP, PvdA en CDA op 1 lijn te komen met de diverse amendementen. Dit amendement werd bij meerderheid aangenomen. Eerst leek het erop dat VVD-D66 en CU-SGP er ook in mee zouden gaan, maar bij stemming bleek van niet. Beiden leken een verhoging van toeristenbelasting sowieso niet te willen. Vooral van CU-SGP vond ik dat gek aangezien die in de eerste termijn nog zei dat profijtbeginsel belangrijk was (in het licht havens) en "de toeristenbelasting is geen tombola waar tekorten uit kunnen worden gedekt, temeer als je kijkt naar de andere gemeenten, maar een dogmatisch nee tegen een verhoging is nu nog niet op zn plaats. Op dat punt biedt de nota te weinig inzicht.. Maar bij twijfel blijkbaar toch nee. Wij snappen het argument "concurrentiepositie" wel maar niet dat zelfs een kleine verhoging van 10 cent niet kan (want 10 cent TPE erbij kon opeens wel). Ook een vergelijking met Hoorn is misschien relevant maar het kan toch geen reden zijn voor een "race to the bottom". Het aangenomen voorstel is hier en hier te vinden. Met de toezeggingen van de wethouder tav. inzichtelijkheid stemden we in met de begroting.

Na afloop was er nog discussie over het feit of de huidige bezuiniging "wel genoeg" zou zijn. Dat is inderdaad meer zeer de vraag, met alle maatregelen vanuit Den Haag. Toch vinden we dat niet op voorhand al lasten verhoogd moeten worden, en voorzieningen afgebroken moeten worden. Overigens is een roep om "meer bezuinigingen" in het licht van de kadernota natuurlijk gek. DAAR had je dat moeten betogen.

U bent hier