h

Blog

17 maart 2013

Op naar Den Haag!

De strijd om behoud van de (thuis)zorg is in volle gang. In veel afdelingen zijn inmiddels bijeenkomsten georganiseerd om mensen die bij de zorg betrokken zijn te informeren over de rampzalige gevolgen die de plannen van het kabinet zullen hebben voor de zorg.

Lees verder
18 februari 2013

Pakken wat je pakken kan!

Het kabinet Rutte II is nu zo’n honderd dagen in functie. Honderd dagen op weg om ons land uit de crisis te halen. Begin november 2012 stapten de nieuwe ministers, onder leiding van Mark Rutte en onze koningin het bordes van Huis ten Bosch op, na een paar minuten daarvoor door het staatshoofd in een ‘toneelstukje’ te zijn beëdigd.

Lees verder
13 januari 2013

Overbruggen...

Waar de huidige regeringspartijen hun motto “Bruggen slaan” proberen uit te dragen (al zou ik niet weten welke bruggen zij bedoelen, met hun vergaande afbraakbeleid), wil ik voor onze partij graag het motto “Overbruggen...” gebruiken.

Lees verder
16 december 2012

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe...

Kent u het nog? De (wat) ouderen onder ons vast wel. Wie rond de jaarwisseling in de jaren zeventig en tachtig aan de televisie gekluisterd zat, kwam deze zinsnede regelmatig tegen.
Wim Kan, één van de Grote Drie, gebruikte deze tekst op melodie, waarbij hij zich telkenmale afvroeg wat ons in het nieuwe jaar te wachten stond.

Lees verder
18 november 2012

Een beschaafd land...

Bij de komst van de mens op Aarde ontstonden er zo her en der samenlevingen: groepen mensen die samen leefden en een beetje zorg voor elkaar droegen. In de geschiedenisles spreken we van beschavingen. In mijn werk als leerkracht op een basisschool komt het regelmatig aan de orde.
Toch zou je eens nader moeten bekijken wat de term ‘beschaving’ zoal inhoudt.

Lees verder
4 november 2012

Lekker naar de 'bieb'... Straks ook nog?

Ik weet nog goed dat ik als kind op een bepaald moment ‘het lezen’ ontdekte. Natuurlijk zijn de technieken van het lezen, het ontcijferen van de lettertekens en het combineren daarvan tot begrijpelijke klanken, mij op de (toen nog) lagere school bijgebracht. Ik mag me gelukkig prijzen dat dat bij mij allemaal redelijk vlot ging. Het echte ‘lezen’ kon toen beginnen. En ‘lezen’ moest en moet je natuurlijk zelf doen.

Lees verder
25 oktober 2012

Waarom weer 'paars'...

Dat ik nu ruim een week voorzitter mag zijn van de SP-afdeling West-Friesland Oost doet mij misschien nog wel kritischer kijken naar al het nieuws dat via televisie, radio, krant en internet tot ons komt. En het was natuurlijk al niet zo best gesteld met onze maatschappij...

Lees verder
9 oktober 2012

Enquête afdrachtregeling

Beste partijgenoot, In verband met de discussie over de afdrachtregeling op de komende partijraad van de SP op 24 november, zouden wij graag uw mening willen peilen. Daarvoor hebben wij een heel kleine enquête op het net gezet.

Lees verder
9 oktober 2012

Het verdriet van Westfriesland

5 november zend de IKON de indrukwekkende documentaire Het verdriet van Westfriesland uit. Deze uitzending is te zien op Ned. 2 om 23.00 uur bij de IKON Holland Doc. Onderstaand document heeft de SP werkgroep Jeugd & Alcohol gemaakt als advies voor de gemeenteraden in Westfriesland. Drank als maatschappelijk fenomeen en probleem Aanbevelingen aan de gemeenteraden van West Friesland Inleiding Al sinds de oudheid is drank onlosmakelijk verbonden met de mens. Drank is een maatschappelijk fenomeen waar fans en tegenstanders zich mee bezighouden. Vanouds is er aandacht voor binnen de arbeidersbeweging. Met drank is veel geld gemoeid, zowel aan de batenkant als de kostenkant. Er gaan vele miljarden om in de wereld van de drank. De productie van grondstoffen, de fabricage in de industrie, het transport en distributie, de reclame, de verkoop in de horeca, de supermarkten, de sportverenigingen, bedrijfskantines, buurt- en wijkcentra, dorpshuizen en jongerencentra leveren werkgelegenheid en winst/inkomen op. De overheid heft inkomsten- en loonbelasting, accijnzen, BTW, winst- en vennootschapsbelasting en de omroepen verdienen geld met reclame. Maar er is ook een materile en immaterile kostenkant. De kosten van verslavingszorg, politie en justitie, rechterlijke macht, de gezondheidszorg, materile schade door vandalisme en alcohol gerelateerde (auto ) ongelukken, hulpverlening, uitval en verzuim arbeid, gevangeniswezen, werkloosheid, geestelijke schade door vermindering schoolprestaties jongeren, schooluitval, maatschappelijke desintegratie, sucidaal gedrag en slachtoffers van geweld bedragen ook miljarden. De situatie nu De acceptatie door de samenleving van drankgebruik is groot. Interessant is de vergelijking met verdovende middelen. Daar gaan ook miljarden in om, maar die blijven ondergronds binnen het criminele circuit. De acceptatie van het gebruik is maatschappelijk aanzienlijk minder. Het aantal problematische drugsgebruikers ligt rond de 20.000 in Nederland, terwijl het aantal probleemdrinkers in Nederland rond de 800.000 ligt. Regulering, curatieve zorg, repressie, aandacht in de media en de politiek, overheidsgeld voor de bestrijding van drugsgebruik krijgt ruimschoots aandacht. Gevolgen van drankgebruik komen minder in beeld. Was dertig jaar terug de gemiddelde leeftijd binnen een AAA groep rond de vijftig, nu ligt dat al op twintig. Was de gemiddelde leeftijd van een Korsakov patint dertig jaar terug rond de zestig, nu rond de veertig. De jongste patint in Nederland is 19 jaar. De leeftijd waarop jongeren beginnen met alcoholconsumptie wordt steeds lager en ligt rond de twaalf jaar. Ook de leeftijd waarop kinderen de alcoholpoli worden binnengebracht wegens comazuipen ligt steeds lager. De laatste jaren kennen we het comazuipen onder jongeren als nieuw fenomeen. Terwijl de gemiddelde alcoholgebruiker drinkt om zich lekker te voelen is er onder jongeren een nieuwe trend ontstaan: je comazuipen is je ziek zuipen en niet zuipen om je lekker te voelen. Waar normaal gesproken sociale controle een remmende factor in een groep is op dronken worden, is de laatste jaren het groepsgewijs zuipen de norm geworden. Als je niet meedoet ben je niet stoer, ben je een watje, hoor je er niet bij en ben je dus een eenzame loser, wordt je gepest of wordt je geprest. Naast bier is sterke drank gebruikelijk geworden, vooral wodka, omdat dat geen geursporen achterlaat. Verklaringen Factoren die de verandering in de laatste jaren kunnen verklaren zijn de volgende:

Lees verder
25 september 2012

GG 18 september 2012

GG 18 september 2012

Lees verder

Pagina's

U bent hier