h

Blog

21 maart 2012

Duurzaam!

Duurzaam

Lees verder
20 maart 2012

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 2.

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 2.

Lees verder
16 maart 2012

SMC opdracht zelf veranderd of niet

In de afgelopen raadsvergadering plaatsten we wederom de opmerking dat wethouder Boland eigenhandig de opdracht aan de Nijs gewijzigd heeft. Daarnaast meldden we dat hij het rapport van Looijens en Loeff verzwegen had. Over dit laatste hoorden we niets; we mogen aannemen dat de wethouder het daar wel mee eens is (waarom fracties hem dat nooit hebben aangerekend is mij een raadsel). Het eerste werd wel betwist. We laten zien waarom de uitspraak klopt, waarbij we opmerken dat het een ingewikkeld dossier is. In april 2006 stelde de raad in een bestuursopdracht aan het college de volgende doelstelling vast:

Lees verder
14 maart 2012

Opjutmotie SMC of niet

Gisteravond werd in een raadsvergadering (een beetje) gesproken over het SMC. Wij trokken eerder een eigen motie met Lijst Quasten in omdat de commissievergadering op z'n zachtst gezegd een weinig serieuze behandeling van onze motie liet zien. We zijn blij dat de coalitiepartijen 24 uur voor de vergadering alsnog blijken te kunnen reageren. Erg jammer dat deze fracties tijdens de vergadering boe noch bah zeiden, daar waar zij in een eerder stadium ook zeiden mee te doen aan meer discussie, zoals in het rapport Schoof verwoord. Strikt genomen geldt voor deze motie in grote lijnen sowieso hetzelfde als voor onze motie: instemmen heeft grote gevolgen. Daar waar wij best open stonden voor onderzoek naar die gevolgen, staan deze fracties dit blijkbaar niet. Wel valt ons op dat, naast de vele tikfouten, vrij geciteerd wordt uit de SMC geschiedenis.

Lees verder
10 maart 2012

[Enkhuizen] Grondgebied 6 maart 2012

Op de agenda staan 3 punten. In aparte blogposten zullen we de komende week nog wat meer op de details ingaan.

Lees verder
17 februari 2012

[Enkhuizen] Parkeerdrama gaat door

Gisteren ging een deel van de fractie in gesprek met het ambtenarenapparaat over ons plan. Er is al ontzettend veel op dit weblog geschreven over het parkeren. Laten we eens alleen kijken naar de laatste raadsbrief:

Lees verder
16 februari 2012

Wilt u lid worden van de SP?

Als u de SP wilt ondersteunen door lid te worden kunt u dezeLedenkaart openen, uitprinten en invullen om dat te doen.
Het is ook mogelijk om uzelf online lid te maken.

Lees verder
14 februari 2012

[Enkhuizen] Drommedaris - dekking

Zoals de meeste mensen wel zullen weten zoeken het college en de Drom sinds mei 2011 dekking voor de Drommedaris. Wij stemden toen vooral niet in met het 80% voorstel omdat het veel te veel uitging van de gedachte "we zetten het alvast opzij" terwijl er nog vele subsidieaanvragen liepen of zouden gaan lopen. De angst was dat we het noodzakelijke onderhoud (restauratie) maar zouden uitstellen in afwachting van mogelijk subsidies. En zeker in relatie tot het aantal mensen dat gebruik maakt van het op zich mooie werk van de stichting vonden we restaureren te duur. Relevante documenten bij dit dossier:

Lees verder
6 februari 2012

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 1.

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 1.

Lees verder

Pagina's

U bent hier