h

Blog

1 september 2011

Nieuwsbrief Drechterland

Hier de eerste nieuwsbrief van de SP werkgroep Drechterland.

Lees verder
27 augustus 2011

Project AED in Drechterland

Project AED
Red levens, word burgerhulpverlener!
De gemeente Drechterland is op zoek naar vrijwilligers voor het reanimeren van slachtoffers van een hartstilstand en het bedienen van een AED.
Redt u een leven?
Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat met elektrische schokken en hart weer op gang kan brengen. Het project Burger AED is een regionaal netwerk van AEDs en burgerhulpverleners dat is opgezet door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeenten. Om van het project een succes te maken zijn vrijwilligers onmisbaar. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat iemand met een hartstilstand snel wordt gereanimeerd.
In september 2011 zal het project officieel van start gaan maar voor die tijd willen wij zoveel mogelijk burgerhulpverleners opleiden.

Wat wordt er gevraagd van een burgerhulpverlener?
Alleen burgerhulpverleners rondom de locatie van het slachtoffer krijgen een sms-bericht. Hierin zal u worden gevraagd om naar het slachtoffer te gaan of om eerst de AED op te halen. Via dit systeem kan er binnen zes minuten worden gestart met een reanimatie.

Lees verder
24 augustus 2011

Vertraging molenweg

Helaas heeft het Molenweg project weer vertraging opgelopen. Ik vind dat erg jammer want het is van belang dat de zorg een goede plek in Enkhuizen krijgt. In mei 2011 schreven we er dit over. Wat ik alleen ook opvallend vind is de manier waarop gerapporteerd wordt over de ontstane vertraging. Het is mij niet helemaal duidelijk waar de vertraging nou precies door komt. Jawel, in de media staat weliswaar dat enkele omwonenden "de zaak vertragen" maar tegelijkertijd meldde het NHD dat de Raad van State de crisis- en herstelwet NIET van toepassing verklaarde. Die aanvraag was mede bedoeld om de zaak te versnellen. Ik snap niet waarom ik dat in de krant moet lezen, terwijl het feit dat omwonenden bezwaar maken meteen aan ons wordt medegedeeld. Samen met het feit dat het helemaal niet chique is het om iemand die gebruik maakt van inspraak neer te zetten als een "Rupsje Nooit Genoeg", krijg ik het gevoel dat de eigen verantwoordelijkheid voor de vertraging van andere betrokkenen dan de omwonenden, onder de mat wordt geveegd. Ook ik maak me zorgen om het project, maar juist dan is goede communicatie VANAF HET BEGIN noodzakelijk. Daar hebben meerdere partijen steken laten vallen.

Lees verder
12 augustus 2011

Horeca proefballonnen

In het NHD recent een stuk "Mogelijk meer horeca in centrum Enkhuizen" waarin staat vermeld dat "Als gebied waar mogelijk meer horeca zou kunnen worden toegestaan, wijst Boland op de kades langs de Oude Haven.". Ik ben daar erg geirriteerd over. Niet alleen omdat er al vrij lange tijd gesproken wordt over allerlei overlast (dus waarom er dan horeca bij?) en de horeca het momenteel bedrijfseconomisch best moeilijk heeft (dus waarom spreken over uitbreiding?), maar vooral ook omdat ik niet begrijp waarom het college zo specifiek ingaat op haar eigen wensen(?). Regelmatig wordt gewag gedaan van het feit dat "de raad er over gaat". Hier is dat ook zo. Sterker nog, een poosje geleden stelden we de stadsvisie vast, en het bijbehorende structuurplan. En het klopt dat niets in zware beton gegoten is, maar als ik de stadsvisie lees:

Lees verder
28 juli 2011

Verbouwing drommedaris

Recent ontvingen we deze raadsbrief over dit project. Meest opvallende, daar waren echter maar een paar regels aan besteed, was de mededeling dat de provincie Noord-Holland voorlopig geen subsidie geeft. Het bericht van de provincie stond eergisteren al op de site.

Lees verder
22 juli 2011

In de raad ook: parkeren

Er is geen dossier zo vaak besproken als het parkeren, ook weer op 5 juli j.l.. Van onze kant natuurlijk logisch vanwege de "instampende herhaling". Maar misschien is dat het wel helemaal niet, misschien is het wel vooral omdat partijen geen klare wijn schenken. En moet je dus blijven vragen naar duidelijkheid. En dus niet alleen maar verzuchten dat je het niet over het onderwerp wilt hebben, zoals GroenLinks. Ik dacht dat ook zij het juist wel belangrijk vonden om consequent en werkend beleid te hebben, nu hun ideaalscenario zoals XTNT die beschreef totaal niet wordt uitgevoerd.

Lees verder
22 juli 2011

Raadsvergadering 5 juli 2011: alles behalve parkeren

Pas laat aan dit verslag toegekomen. Deze keer namen allen Peter Degens en Mieke Delleman de honneurs waar. Op basis van diverse mails, geschreven stukken en luisteren naar de vergadering dit korte verslag met ook wat commentaren. Voor het punt parkeren heb ik een aparte post ingeruimd. De agenda en alle stukken zijn op dit adres te vinden.

Lees verder
3 juli 2011

Accommodatie, vastgoed en parkeren

Van de onbevredigende vergadering over accommodatie- en vastgoedbeleid, en het parkeren heb ik nooit meer een verslag gemaakt. Vooral omdat ik druk bezig was met het formuleren van diplomatieke voorstellen/moties. Ook Lijst Quasten was daar mee bezig, waardoor er op die onderwerpen drie voorstellen zijn:

Lees verder
27 juni 2011

COMMISSIE BOFS 23 -6-11 APV, SENIORENBELEID, EROPAF PROJECT

De Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangepast om de groepen jongeren die het hele weekend lopen te klieren in de stad en rond het Koperwiekplein eerder te kunnen oppakken. Ze mogen nu ook niet vechten. Blijkbaar nodig in deze tijd. Na een vraag van de SP waarom instrumenten als oppakken wegens openbare dronkenschap niet ingezet worden was het antwoord van de portefeuillehouder dat daar veel te weinig personeel voor op de been is en teveel dronken jongeren. Je vraagt toch af

Lees verder
23 juni 2011

Vertrouwen in het schootsveld?

Het onderwerp dat een aparte post verdient is natuurlijk het feit dat de wethouder bij de tweede termijn van de kadernota de vertrouwensvraag stelde (vertrouwen speelt wel vaker een rol, zie hier). Zelfs het NHD besteedt er aandacht aan. In onze beschouwingen had ik het ook al aangekondigd. Op dat onderwerp in de beschouwingen is helemaal niet gereageerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier