h

Afdeling

Onze afdeling kent een afdelingsbestuur. In dit bestuur nemen zitting de afdelingsvoorzitter, de organisatiesecretaris, een aantal algemeen bestuursleden, de coördinatoren van de werkgroepen en de fractievoorzitters van onze raadsfracties.

Daarnaast heeft de afdeling een aantal werkgroepen, kadergroepen en kerngroepen.

Sinds de raadsverkiezingen in 2022 heeft de SP in Enkhuizen drie zetels en in Stede Broec één.  De raadsfracties kennen behalve de gekozen raadsleden ook een aantal raadscommissieleden.

Bovendien levert onze SP-afdeling in Enkhuizen een wethouder.

En natuurlijk zijn er de onmisbare vrijwilligers die enthousiast meewerken en meedenken om het werk in de afdeling mogelijk te maken. Van het verspreiden van het landelijk tijdschrift Tribune, het organiseren van bijeenkomsten, het flyeren op straat, het gesprekken voeren in de buurten en het uitvoeren van het hulpdienstwerk - onze SP-vrijwilligers doen stuk voor stuk belangrijk werk!

Wilt u ook meehelpen om het leven in onze regio een beetje socialer en leefbaarder te maken? U bent van harte welkom. 

U bent hier