h

Blog

6 juli 2012

Peilingen verkiezingen 2012

Bent u ook zo benieuwd naar de peilingen voor de verkiezingen in september?

Lees verder
4 juli 2012

Raad 3/7/12 Drom, minima, HERT

In mijn laatste raadsvergadering een paar verhitte punten.

Lees verder
11 juni 2012

Komende dossiers

De afgelopen maanden weinig geschreven. De komende maand jaarstukken, kadernota, Drom en HERT (of eigenlijk juist niet). Ik zal er binnenkort over schrijven.

Lees verder
30 mei 2012

Handtekeningenactie voor beter busvervoer!!

Handtekeningenactie voor beter busvervoer

Lees verder
27 maart 2012

Staat van onderhoud

Onlangs werden we opgeschrikt door een ongeval met de leuning van een brug (lees ook de commentaren). Naast de immer belabberde bereikbaarheid voor hulpdiensten op sommige plekken, lijkt het er toch sterk op dat onderhoud van bruggen hier in het geding is. Over onderhoud en onderhoudsplannen schrijven we al jarenlang.

Lees verder
21 maart 2012

Duurzaam!

Duurzaam

Lees verder
20 maart 2012

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 2.

NIEUWSBRIEF SP STEDE BROEC, jaargang 3, nummer 2.

Lees verder
16 maart 2012

SMC opdracht zelf veranderd of niet

In de afgelopen raadsvergadering plaatsten we wederom de opmerking dat wethouder Boland eigenhandig de opdracht aan de Nijs gewijzigd heeft. Daarnaast meldden we dat hij het rapport van Looijens en Loeff verzwegen had. Over dit laatste hoorden we niets; we mogen aannemen dat de wethouder het daar wel mee eens is (waarom fracties hem dat nooit hebben aangerekend is mij een raadsel). Het eerste werd wel betwist. We laten zien waarom de uitspraak klopt, waarbij we opmerken dat het een ingewikkeld dossier is. In april 2006 stelde de raad in een bestuursopdracht aan het college de volgende doelstelling vast:

Lees verder
14 maart 2012

Opjutmotie SMC of niet

Gisteravond werd in een raadsvergadering (een beetje) gesproken over het SMC. Wij trokken eerder een eigen motie met Lijst Quasten in omdat de commissievergadering op z'n zachtst gezegd een weinig serieuze behandeling van onze motie liet zien. We zijn blij dat de coalitiepartijen 24 uur voor de vergadering alsnog blijken te kunnen reageren. Erg jammer dat deze fracties tijdens de vergadering boe noch bah zeiden, daar waar zij in een eerder stadium ook zeiden mee te doen aan meer discussie, zoals in het rapport Schoof verwoord. Strikt genomen geldt voor deze motie in grote lijnen sowieso hetzelfde als voor onze motie: instemmen heeft grote gevolgen. Daar waar wij best open stonden voor onderzoek naar die gevolgen, staan deze fracties dit blijkbaar niet. Wel valt ons op dat, naast de vele tikfouten, vrij geciteerd wordt uit de SMC geschiedenis.

Lees verder
10 maart 2012

[Enkhuizen] Grondgebied 6 maart 2012

Op de agenda staan 3 punten. In aparte blogposten zullen we de komende week nog wat meer op de details ingaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier