h

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

13 oktober 2011

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

In de aanloop naar bespreking van de begroting gaat het ook over de gemeentelijke belastingen en leges. Ook over kostendekkendheid. In de begroting wordt gesteld dat 120.000 euro door lastenverhoging moet binnenkomen. In de discussienota over kostendekkendheid van de gemeentelijke lasten wordt echter niet gezegd HOE dat nou zou moeten. Die hete kastanjes mag de de raad uit het vuur halen. De nota is hier te vinden, een presentatie erover hier. Opvallende afwezige in de tarieven zijn de liggelden voor de haven. Later meer, als we ook de begroting bespreken. Ook anderen zijn bezig met dit thema, zie bijvoorbeeld hier.

U bent hier