h

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

13 oktober 2011

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

Naast dat de PvdA antwoorden kreeg op haar vragen over kernafval (hier), ontvangen wij ook antwoord op onze vragen over de Drom. De antwoorden heb ik hier neergezet.

Ze zijn naar onze mening merkwaardig te noemen, hoewel niet onverwacht. Ten eerste wordt gesteld dat toevoegen van de woorden "naar verluidt" genoeg duidelijk zou maken dat "de realiteit van het bedrag niet geverifieerd is". Het college zal toch begrijpen dat het opnemen van een dergelijk bedrag in een raadsvoorstel dan op zijn minst suggestief is. Wat als ze hadden gezegd "het is allemaal al binnen" of als wij zeggen "naar verluidt heeft de Drom nog geen euro binnen". Worden de woorden "naar verluidt" een vrijbrief om elke willekeurige bewering te kunnen opnemen? En dat zonder de bewering te controleren?

Verder wordt eigenlijk gesteld dat de gemeente niets te maken heeft met de claims en prestaties van het Drom bestuur. Zo ken ik er nog wel een paar, immers, het college meldt wel elke claim van datzelfde bestuur zonder een enkel voorbehoud. Eigenlijk staat hier onomwonden dat het bestuur alles mag beweren wat ze wil, en dat het college het dan wel overneemt, natuurlijk wel na toevoeging van "naar verluidt" zodat eventueel kritische vragen makkelijk kunnen worden weggewimpeld.

Start nou maar gewoon met het renoveren van het dak en carillon.

U bent hier