h

Blog

2 maart 2011

Raad 1/3/11: bezuinigingen, hockey, voorrang

Na de raadsvergadering spraken we met de raadsleden over het proces van de bezuinigingen. Het bestuursakkoord laat op zich wachten, dus wat nu. Ik ben erg tevreden over wat nu is afgesproken:
- college maakt voorstel voor alleen 1 mln ten behoeve van de kadernota
- raad amendeert zo nodig het voorstel, maar wel met dekking
- burger betrekken wordt geen groot participatietraject, meer "informeren", bijv. in de Drom
- pas als bestuursakkoord er is evt. meer.
- stuurgroep -die *dus* bijna niets meer te doen heeft- gaat alleen over hoe communiceren naar burger. Het lijkt me logisch dat dit minder uitgebreid hoeft te zijn dan een stuurgroep die een heel traject "begeleidt".
Ik ga er van uit dat zowel college als raad begrijpt dat het weinig zin heeft om geen rekening te houden met alle voorstellen en feiten die er al liggen.

Lees verder
25 februari 2011

Hoe verder met de bezuinigingen?

Eergisteren stuurden wij de stuurgroep de volgende mail:

Lees verder
18 februari 2011

Verslag bezuinigingen avond 8 feb

Verslag raadsbijeenkomst over verdiepingsslag bezuinigingen, deel 1

Lees verder
17 februari 2011

Raadsbrieven havenvisie, drugshonden, moerdijk en stoomtram

Vandaag ontvingen we diverse raadsbrieven.

Lees verder
16 februari 2011

Participatie

Vorige week was er een verdiepingsbijeenkomst over de bezuinigingen. In de aanloop er naar toe heb ik de raad helpen herinneren wat nou eigenlijk begin januari is overeengekomen, namelijk een amendement waarbij betrekken van burger al zat in februari meteen (meteen na de richtinggevende uitspraken). Ik weet uiteraard dat de heersende opinie steeds is en was dat het bestuursakkoord bekend zou moeten zijn. Ik betwijfel dat, en daarnaast zijn er meer en meer berichten dat dit nog even gaat duren, al was het maar vanwege de PS verkiezingen. Nav. dit alles schreef ik

Lees verder
31 januari 2011

Over head

Sinds ik weet hoeveel overhead doorberekend wordt (zie hier) probeer ik meer inzicht te krijgen in het verschijnsel overhead. Laat toevallig net een week geleden Berenschot hier een stuk over hebben laten verschijnen. Het is het proefschrift "Overhead gewaardeerd" van Mark Huijben. Het is duidelijk dat op dit vlak wel wat te winnen valt, al moet dit wel goed bekeken worden. Vandaar dat we in onze richtinggevende uitspraken hier mogelijkheden zien, maar wel beseffen dat je er goed naar moet kijken.

Lees verder
30 januari 2011

OZB niet-woningen

In december spraken we in de raad onder andere over de OZB niet-woningen, die naar de mening van CU-SGP, SP en PvdA niet 1.2% bedroeg maar meer dan dat. Toen is afgesproken dat het apparaat de boel zouden voorrekenen en we vervolgens konden reageren. Met name CU-SGP (bij monde van Arno Noorman) heeft dit uitgebreid gedaan. In plaats van alle details precies te herhalen, kan in het kort gesteld worden dat:

Lees verder
29 januari 2011

Proces bezuinigingen

Ik heb nu al mijn buik bijna vol van het proces dat in de januari-raad is afgesproken. Ik gaf toen al mijn scepsis aan: we zouden enkel de echte besluiten voor ons uit schuiven. Maar goed, we toonden onze goede wil. In een wel heel krappe procedure (27/1 richtinggevende uitspraken, 31/1 groeperen uitspraken, 1/2 besluiten) gingen we aan de slag. Vandaag verschenen de tien documenten. Twee oppositie-partijen waren vrij gedetailleerd, drie partijen er tussen in, 1 collegepartij wat langer, en 2 collegepartijen heel summier. Hier wreekt zich al dat we er eigenlijk helemaal niet uit zijn gekomen: de helft vindt ongeveer dat je de burgers niets voor hoort te leggen zodat deze "vrij" kan zijn mening kan geven, de andere helft vindt juist van wel, omdat het anders moeilijk zal zijn om na afloop te zeggen "jullie willen dit maar we doen toch wat anders". Ik vind het zelf gek dat het adagium nu is "we mogen de burger niets voor de voeten leggen".

Lees verder
27 januari 2011

Straf en parkeren

Was weer een hele uitdaging, mijn parkeervergunning aanvragen. Ik heb hem nog niet omdat de site van P1 (waarom betalen we die eigenlijk nog? klik) aangaf dat ik al een eerste vergunning had. Dat klopt, deze loopt 31/1/11 af (terwijl het parkeersysteem pas 15/4 inging vorig jaar). Naast deze immer grote irritatie, we blijven ons inzetten voor opheffen ervan, is het opvallend dat de parkeerverordening wel verbiedt dat zonder vergunning wordt geparkeerd, maar er is geen strafbepaling opgenomen. Een steekproef van vijf andere verordeningen laat zien dat dit toch wel gebruikelijk is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier