h

Blog

27 april 2011

Reinigingsrecht: antwoord

Door een vraag via de mail kwam ik er achter dat ik nooit de antwoorden op onze vragen over reinigingsrecht heb gepost.

Lees verder
22 april 2011

Accommodatie- en vastgoednota

Afgelopen dinsdag was ik in de Nieuwe Doelen bij de presentatie van de concept accommodatie- en vastgoednota, die hier te vinden is. Enkele opmerkingen:

Lees verder
7 april 2011

Raad 5/4/11: alcohol en HERT/HARTEN

Afgelopen dinsdag twee grote agendapunten in de raadsvergadering.

Lees verder
7 april 2011

Brief Drom

We stuurden nav. een uitnodiging voor 8 april a.s. onderstaande brief naar bestuur en wethouder.
====
Geacht bestuur,

Lees verder
30 maart 2011

Presentatie HARTEN visie

Korte presentatie:

Lees verder
28 maart 2011

cie BOFS 21/3/11: onderwijs en alcohol

Op de agenda van de BOFS commissie stonden de volgende punten:

Wijziging statuten RSG- scheiding bestuur en toezicht.
Wat wettelijk verplicht is moet in gang worden gezet. Wat voor ons niet duidelijk was is wat in dit kader de positie van de huidige schoolleiding wordt. Wordt de schoolleiding College van Bestuur en het bestuur Raad van Toezicht en zo ja, waarom wordt dan vermeld dat de Raad van Toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldigingen en kostenvergoedingen van het College van Bestuur en wordt niet de CAO gevolgd. Aan de hoogte van wat voor bedragen moet hier dan worden gedacht?
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting laten bijstaan door 1 of meer deskundigen. Dit is een open eind artikel wat nogal in de papieren kan lopen. Kan in dit artikel geen begrenzing in kosten worden aangebracht. Op deze vragen komt de wethouder nog terug.

Lees verder
28 maart 2011

Websites politieke partijen #25

Een half jaar geleden was de laatste bijdrage, vooral ook omdat er toch niet veel veranderde: de gebruikelijke partijen hielden hun sites bij, en andere partijen bleven consequent bij het niet informeren van de burger.

Lees verder
26 maart 2011

cie GG 22/3/11: woningen en HE(A)RT

In grote lijnen -want ik improviseer wel eens- hebben we de volgende zaken gezegd/gedaan/gevraagd:

Lees verder
13 maart 2011

Reageren op de HARTEN visie

Enkele weken geleden verscheen onze HARTEN visie (zie hier). Wilt u reageren, aanvullen enzovoorts, dan kunt u dit doen door uw reactie hieronder achter te laten.

Lees verder
5 maart 2011

Verslag bezuinigingen avond 22 feb

Verslag raadsbijeenkomst over verdiepingslag bezuinigingen, deel 2

Lees verder

Pagina's

U bent hier