h

SP MELDPUNT

14 januari 2018

SP MELDPUNT

De SP zoekt de burger op. We spreken veelvuldig onze inwoners en ondernemers, In de Westerstraat, bij de Koperwiek, tijdens het bezoek aan buurten en wijken, tijdens het politiek café, bij de SP Hulpdienst.  

Vaak horen we daar: Die gemeente doet niets. Op onze vraag wie men dan met de gemeente bedoelt blijft men vaak het antwoord schuldig. Heeft men het over de gemeenteraadsleden, het college van burgemeester en wethouders of over de ambtenaren als men het heeft over 'de gemeente'.

De gemeenteraad komt niet alles ter ore. En we gaan ook niet over alles. Maar signalen willen we graag weten.

Zit u ergens mee? Voelt u zich niet gehoord? Weet u niet waar u terecht kunt? U kunt altijd de fractievergadering bezoeken, uw signalen via onze organisatiesecretaris laten weten of mailen naar westfrieslandoost@sp.nl.

Dat kan gaan over de WMO, de jeugdzorg, vergunningen, klachten, werken met behoud van uitkering, kortom over veel waar de gemeente over gaat.

We willen dat er zo min mogelijk mensen tussen wal en schip vallen. Dat het beleid zo wordt uitgevoerd als we hadden bedacht, dat oplossingen die ‘werken’ bekend worden, dat problemen snel aan het licht komen.

Daarom hebben we het MELDPUNT opgericht: wat gaat er goed, wat kan beter, wat klopt er niet, wat kan anders?

Hoe eerder we zaken boven tafel hebben, hoe beter dit is voor onze inwoners. Zo kan beleid worden aangepast wanneer blijkt dat er structureel iets niet goed is bedacht. Ook kunnen goede ideeën breed worden ingezet, signalen sneller worden opgepakt.

Wat kan beter of welke goede oplossingen zijn er aangeboden of heeft u zelf bedacht?

Wij horen het graag!

U kunt uw ervaringen melden:

Margreet Keesman
fractievoorzitter SP Enkhuizen

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier