h

Blog

12 januari 2012

De Floriade 2022: een beschouwing #2

Op dinsdagavond kregen we meer te horen over de Floriade. We hebben hier al een eerste deeltje geschreven over dit evenement. Naar het schijnt werd zelfs verwezen naar deze blogpost. Tot uw dienst.

Lees verder
12 januari 2012

Decentralisatie jeugdzorg

Onlangs zou er een bijeenkomst over de jeugdzorg plaatsvinden.

Lees verder
9 januari 2012

De Floriade 2022: een beschouwing #1

Agri
Al een tijdje volg ik de berichtgeving rond de kandidatuur van de Floriade 2022. Op 15 november 2011 werd ons gevraagd om vanwege een spoedeisend onderwerp als fractievoorzitter naar het stadhuis te komen. Die avond werd ons medegedeeld dat het college voornemens was om zich bij Noord-Holland-Noord kandidaat te stellen als Floriade kandidaat 2022. Er was een presentatie, die heb ik echter nooit meer langs zien komen. Er werd wat geschermd met spinoff (waarover later meer), en eerlijk is eerlijk, het was een wervend verhaal. Daarnaast zat als nog in een zeer vroeg stadium, waren er geen tot weinig consequenties, enzovoorts.

Lees verder
22 december 2011

SP Stede Broec

Namens de werkgroep SP Stedebroec wil ik u het volgende meedelen.

Lees verder
19 november 2011

Woningbouw na 2014

Al sinds de presentatie van de Nota van Beleid voor de zomervakantie maak ik me zorgen over de voorbereidende bewegingen om straks niet bij Westeinde-Zuid maar op andere locaties te beginnen met bouwen, als het gaat om woningbouw na 2014. Ook in de programmabegroting stond een dergelijke zin dat we ons beleid "wellicht moesten heroverwegen". Ook na doorvragen werd net gedaan alsof iedereen daar waardevrij in zou staan, en dat de discussie bewaard moest worden voor december. Laat ik gewoon eens melden wat al uit de presentatie voor de zomer genoemd werd (hoezo waardevrij?):

Lees verder
15 november 2011

Consistent: kadernota vs. begroting

CU-SGP schreef een aardig stuk over de begrotingsvergadering dat hier te vinden is. Ben het niet eens met een aantal zaken, vandaar toch even een stukje over geschreven. Bijvoorbeeld de bewering dat zou zijn afgesproken dat we het anders zouden doen. De precieze formulering bij de kadernota was (zie dit bericht):

Lees verder
14 november 2011

[Enkhuizen] begrotingsvergadering 2012

Begin november hadden we de gebruikelijke begrotingsvergaderingen. Centraal stond het voorstel van het college om de begroting meerjarig sluitend te krijgen in het kader van de bezuinigingen (zie hier de stukken). In de eerste termijnen benoemden we deze stellingen.

Lees verder
13 november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

Lees verder
17 oktober 2011

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

We hebben ontzettend veel kleine en grote vragen en opmerkingen bij de programmabegroting 2012. Onderstaand de belangrijkste (technische) vragen die voor 26 oktober beantwoord worden.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

Naast dat de PvdA antwoorden kreeg op haar vragen over kernafval (hier), ontvangen wij ook antwoord op onze vragen over de Drom. De antwoorden heb ik hier neergezet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier