h

Blog SP WFO

22 december 2011

SP Stede Broec

Namens de werkgroep SP Stedebroec wil ik u het volgende meedelen.

Lees verder
19 november 2011

Woningbouw na 2014

Al sinds de presentatie van de Nota van Beleid voor de zomervakantie maak ik me zorgen over de voorbereidende bewegingen om straks niet bij Westeinde-Zuid maar op andere locaties te beginnen met bouwen, als het gaat om woningbouw na 2014. Ook in de programmabegroting stond een dergelijke zin dat we ons beleid "wellicht moesten heroverwegen". Ook na doorvragen werd net gedaan alsof iedereen daar waardevrij in zou staan, en dat de discussie bewaard moest worden voor december. Laat ik gewoon eens melden wat al uit de presentatie voor de zomer genoemd werd (hoezo waardevrij?):

Lees verder
15 november 2011

Consistent: kadernota vs. begroting

CU-SGP schreef een aardig stuk over de begrotingsvergadering dat hier te vinden is. Ben het niet eens met een aantal zaken, vandaar toch even een stukje over geschreven. Bijvoorbeeld de bewering dat zou zijn afgesproken dat we het anders zouden doen. De precieze formulering bij de kadernota was (zie dit bericht):

Lees verder
14 november 2011

[Enkhuizen] begrotingsvergadering 2012

Begin november hadden we de gebruikelijke begrotingsvergaderingen. Centraal stond het voorstel van het college om de begroting meerjarig sluitend te krijgen in het kader van de bezuinigingen (zie hier de stukken). In de eerste termijnen benoemden we deze stellingen.

Lees verder
13 november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

NIEUWSBRIEF SP Drechterland 1e jaargang nr. 2, november 2011

Lees verder
17 oktober 2011

[Enkhuizen] Vragen bij begroting 2012

We hebben ontzettend veel kleine en grote vragen en opmerkingen bij de programmabegroting 2012. Onderstaand de belangrijkste (technische) vragen die voor 26 oktober beantwoord worden.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Drom mooier voorstellen mag

Naast dat de PvdA antwoorden kreeg op haar vragen over kernafval (hier), ontvangen wij ook antwoord op onze vragen over de Drom. De antwoorden heb ik hier neergezet.

Lees verder
13 oktober 2011

[Enkhuizen] Discussie kostendekkendheid

In de aanloop naar bespreking van de begroting gaat het ook over de gemeentelijke belastingen en leges. Ook over kostendekkendheid. In de begroting wordt gesteld dat 120.000 euro door lastenverhoging moet binnenkomen. In de discussienota over kostendekkendheid van de gemeentelijke lasten wordt echter niet gezegd HOE dat nou zou moeten. Die hete kastanjes mag de de raad uit het vuur halen. De nota is hier te vinden, een presentatie erover hier. Opvallende afwezige in de tarieven zijn de liggelden voor de haven. Later meer, als we ook de begroting bespreken. Ook anderen zijn bezig met dit thema, zie bijvoorbeeld hier.

Lees verder
11 oktober 2011

[Enkhuizen] Commissie BOFS 10-10-11 lek,huisvesting,winkeltijden

Deze vergadering nam Margreet Keesman de honneurs waar.

Lees verder
6 oktober 2011

Raad 4/10/11 Participatie, Harpstraat eo

In de afgelopen raadsvergadering kwamen drie onderwerpen aan bod.

Lees verder

Pagina's

U bent hier