h

Blog SP WFO

30 januari 2011

OZB niet-woningen

In december spraken we in de raad onder andere over de OZB niet-woningen, die naar de mening van CU-SGP, SP en PvdA niet 1.2% bedroeg maar meer dan dat. Toen is afgesproken dat het apparaat de boel zouden voorrekenen en we vervolgens konden reageren. Met name CU-SGP (bij monde van Arno Noorman) heeft dit uitgebreid gedaan. In plaats van alle details precies te herhalen, kan in het kort gesteld worden dat:

Lees verder
29 januari 2011

Proces bezuinigingen

Ik heb nu al mijn buik bijna vol van het proces dat in de januari-raad is afgesproken. Ik gaf toen al mijn scepsis aan: we zouden enkel de echte besluiten voor ons uit schuiven. Maar goed, we toonden onze goede wil. In een wel heel krappe procedure (27/1 richtinggevende uitspraken, 31/1 groeperen uitspraken, 1/2 besluiten) gingen we aan de slag. Vandaag verschenen de tien documenten. Twee oppositie-partijen waren vrij gedetailleerd, drie partijen er tussen in, 1 collegepartij wat langer, en 2 collegepartijen heel summier. Hier wreekt zich al dat we er eigenlijk helemaal niet uit zijn gekomen: de helft vindt ongeveer dat je de burgers niets voor hoort te leggen zodat deze "vrij" kan zijn mening kan geven, de andere helft vindt juist van wel, omdat het anders moeilijk zal zijn om na afloop te zeggen "jullie willen dit maar we doen toch wat anders". Ik vind het zelf gek dat het adagium nu is "we mogen de burger niets voor de voeten leggen".

Lees verder
27 januari 2011

Straf en parkeren

Was weer een hele uitdaging, mijn parkeervergunning aanvragen. Ik heb hem nog niet omdat de site van P1 (waarom betalen we die eigenlijk nog? klik) aangaf dat ik al een eerste vergunning had. Dat klopt, deze loopt 31/1/11 af (terwijl het parkeersysteem pas 15/4 inging vorig jaar). Naast deze immer grote irritatie, we blijven ons inzetten voor opheffen ervan, is het opvallend dat de parkeerverordening wel verbiedt dat zonder vergunning wordt geparkeerd, maar er is geen strafbepaling opgenomen. Een steekproef van vijf andere verordeningen laat zien dat dit toch wel gebruikelijk is.

Lees verder
26 januari 2011

Richtinggevende uitspraken

Vandaag verstuurden we onze richtinggevende uitspraken. Het had gedetailleerder en meer gekund maar dan is het niet echt "richting geven". Voor meer details kan hier worden gekeken.

Lees verder
23 januari 2011

Hoera samenwerking?

In de afgelopen commissievergadering ging het ook over meer samenwerking binnen 7 Westfriese gemeenten en ook SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland). Een goede zaak, niet omdat we voor schaalvergroting (lees: fusie) zijn maar omdat samenwerking de noodzaak hiertoe hopelijk voorkomt. We schreven al ontzettend veel over herindelingen en dergelijke. Samenwerking is echter een goede zaak omdat 109.5% overhead in Enkhuizen daarmee wel 10% minder zou moeten kunnen, iets wat we wat ons betreft meenemen in de bezuinigingsdiscussie (externe gerichtheid). Maar wel regie houden natuurlijk, niet te veel uit handen geven.

Lees verder
21 januari 2011

Parkeerleges afgepeld

Na de raadsbrief over de parkeerleges en mijn kritische post erover heb ik een afspraak gemaakt om helderheid te krijgen over de kosten die gemoeid zijn met het parkeersysteem. Aanleiding was vooral het in mijn ogen waanzinnig hoge uurtarief dat gehanteerd werd. Mijn conclusie is: de berekening klopt, maar de overhead is (in mijn ogen) astronomisch hoog. Dus de regels waarmee gerekend wordt (de aannames) bevallen me niet.

Lees verder
20 januari 2011

Bezuinigingen: raadsbrief stuurgroep

Vanaf nu is rechts het dossier "bezuinigingen" te vinden.
In deze blogpost de raadsbrief over het proces. En de besluitenlijst.
===========================================================
BRIEF VAN STUURGROEP PROCES BEZUINIGINGEN
BEZUINIGINGEN: RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,

Lees verder
15 januari 2011

Subsidie drommedaris

Deze blogpost is getriggerd door een post van Stella Quasten op haar log, over visserijsubsidie, volgens mij een stuk in de krant van poosje geleden. Ze heeft terechte kritiek op de aard van de subsidie. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat die fout dan ligt bij de verstrekker; je zou gek zijn als je er als gemeente geen gebruik van maakt.

Lees verder
14 januari 2011

Bezuinigen

Bezuinigen, een vervelende bezigheid. Een lastige vergadering afgelopen dinsdag 11 januari 2010, want we vonden het van het uiterste belang dat de raad het voortouw zou nemen. Niet eerst "maatschappelijk middenveld" maar zelf als raad zeggen "dit in ieder geval wel en dit in ieder geval niet" als kaders. Maar ja, kaders stond volgens de andere helft van de raad op gespannen voet met een 'participatietraject', want alles moest open liggen en mogelijk zijn. Ik zou dat gek vinden. Bij de verkiezingen gingen het ook al over dit onderwerp. Er is veel besproken en gezegd (zie hieronder), er worden wekelijks avonden georganiseerd, er zijn tientallen nota's waarbij voor veel geld ingehuurde externen het maatschappelijk middenveld al uitentreuren hebben geconsulteerd. En dan zou het maatschappelijk middenveld ruimhartig zeggen "wij kunnen wel wat minder ontvangen"? Experts, middenveld, van alles liep daarna door elkaar, en we kwamen moeilijk bij elkaar, ook al had de coalitie in het coalitieuitvoeringsprogramma toch ook al wat zaken opgeschreven.

Lees verder
6 januari 2011

Parkeerleges: rommelig

Vandaag ontvingen we deze raadsbrief. Eufemistisch wordt gesteld dat de beraadslagingen rommelig waren verlopen (zie https://enkhuizen.sp.nl/weblog/2010/12/12/parkeerleges/). Nee, we zijn niet tijdig geinformeerd, ondanks vragen, dat is wat anders en ook veel erger.
In de brief wordt het A4-tje dat ik eerder al postte in een nette brief verwoord. Blijven dezelfde vragen over eind:
- hoe kan het dat we voor een relatief kleine hoeveelheid vergunningen ruim 60k aan inhuur nodig hebben, en dan ook nog 60k aan balie en beleid?
- hoe kan het dat er volop gehandhaafd wordt (hetgeen op zich goed is) maar we geen enkele verbetering zien van het beoogde doel?
- Waarom is dat vorige zelfs geen doelstelling. Je zou toch een gat in de begroting krijgen omdat foutparkeren minder wordt.
- Waarom fysieke maatregelen opgevoerd als kostenpost. Gaan we straks alle verkeersmaatregelen in de parkeerleges schuiven?
- Hoe kan XTNT (en het college) er zo naast hebben gezeten?
- Waarom niets over de inkomsten van de boetes die de handhavers maken?

Lees verder

Pagina's

U bent hier