h

Blog SP WFO

20 mei 2011

Van milieudienst naar RUD?


Afgelopen woensdag was ik samen met een fractiegenoot op bezoek bij de Milieudienst West-Friesland. Nou was ik er al eens vaker geweest (en ook contact vanwege gevaarlijke stoffen, en eens kaderrichtlijn water), maar het is altijd goed om een organisatie die je jaarlijks bijna 4 ton geeft, weer eens te bezoeken. Twee andere fracties, en de griffier hadden ook dat idee.

Lees verder
18 mei 2011

Commissie BOFS: jaarrekening, cultuur, schootsveld, binnenmilieu

Jaarrekening 2010

We hebben schriftelijk de volgende technische vragen gesteld.
1. Waarom wordt alleen berend botje vermeld met buitenschoolse opvangcijfers, en niet bijvoorbeeld Kiddy World?
2. Tav. overschrijding advies bbz blz 50 met 67000. Hoeveel totaal en hoeveel bbz uitbetalingen hebben er plaatsgevonden?
3. Tav. de onderhoudsplannen wordt gesteld dat extra dotaties nodig zijn. Op basis van eerdere besluitvorming, waaronder raadsvoorstel oktober 2009, onderhoudsplannen Cite t/m 2014, en meerjarenonderhoudsplannen 2010-2011 kunnen we niet tot de conclusie komen dat extra dotaties nodig zijn. Graag nadere toelichting.
4. specialist arbo en verzuim : wat is de rol van arbodienst en voordeel iza bedrijfszorgplan (en wordt er nog gekeken naar de rentabiliteit van een herverzekering ziektewet.Hoeveel man personeel is in dienst van gemeente en gaat zo iemand zich wel terugverdienen als je ook gebruik kunt maken van arbodienst?
5. Bijlage 4. Borg en/of garantiestelling ruim 2 miljoen hoger dan in 2009 95.459 miljoen. Enkhuizen staat niet garant voor volledige bedrag garantie wsw. Wat is max bedrag waarvoor wel? En voor 3.673.500 staat gem enkhuizen volledig garant. Heeft economische crisis hier nog invloed op? Is risicoreserve hiervoor voldoende.
6. Graag ook antwoord op hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd van individuele voorzieningen. (blz 49)
7. Waarom is niet bekend hoeveel woningen 65+ aangepast zijn? (blz 64)

Lees verder
17 mei 2011

Raad mei: Haling, Molenweg, Drom

Later dan normaal een verslag van de raadsvergadering.

Lees verder
27 april 2011

Reinigingsrecht: antwoord

Door een vraag via de mail kwam ik er achter dat ik nooit de antwoorden op onze vragen over reinigingsrecht heb gepost.

Lees verder
22 april 2011

Accommodatie- en vastgoednota

Afgelopen dinsdag was ik in de Nieuwe Doelen bij de presentatie van de concept accommodatie- en vastgoednota, die hier te vinden is. Enkele opmerkingen:

Lees verder
7 april 2011

Raad 5/4/11: alcohol en HERT/HARTEN

Afgelopen dinsdag twee grote agendapunten in de raadsvergadering.

Lees verder
7 april 2011

Brief Drom

We stuurden nav. een uitnodiging voor 8 april a.s. onderstaande brief naar bestuur en wethouder.
====
Geacht bestuur,

Lees verder
30 maart 2011

Presentatie HARTEN visie

Korte presentatie:

Lees verder
28 maart 2011

cie BOFS 21/3/11: onderwijs en alcohol

Op de agenda van de BOFS commissie stonden de volgende punten:

Wijziging statuten RSG- scheiding bestuur en toezicht.
Wat wettelijk verplicht is moet in gang worden gezet. Wat voor ons niet duidelijk was is wat in dit kader de positie van de huidige schoolleiding wordt. Wordt de schoolleiding College van Bestuur en het bestuur Raad van Toezicht en zo ja, waarom wordt dan vermeld dat de Raad van Toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldigingen en kostenvergoedingen van het College van Bestuur en wordt niet de CAO gevolgd. Aan de hoogte van wat voor bedragen moet hier dan worden gedacht?
De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting laten bijstaan door 1 of meer deskundigen. Dit is een open eind artikel wat nogal in de papieren kan lopen. Kan in dit artikel geen begrenzing in kosten worden aangebracht. Op deze vragen komt de wethouder nog terug.

Lees verder
28 maart 2011

Websites politieke partijen #25

Een half jaar geleden was de laatste bijdrage, vooral ook omdat er toch niet veel veranderde: de gebruikelijke partijen hielden hun sites bij, en andere partijen bleven consequent bij het niet informeren van de burger.

Lees verder

Pagina's

U bent hier