h

Blog SP WFO

27 juni 2011

COMMISSIE BOFS 23 -6-11 APV, SENIORENBELEID, EROPAF PROJECT

De Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangepast om de groepen jongeren die het hele weekend lopen te klieren in de stad en rond het Koperwiekplein eerder te kunnen oppakken. Ze mogen nu ook niet vechten. Blijkbaar nodig in deze tijd. Na een vraag van de SP waarom instrumenten als oppakken wegens openbare dronkenschap niet ingezet worden was het antwoord van de portefeuillehouder dat daar veel te weinig personeel voor op de been is en teveel dronken jongeren. Je vraagt toch af

Lees verder
23 juni 2011

Vertrouwen in het schootsveld?

Het onderwerp dat een aparte post verdient is natuurlijk het feit dat de wethouder bij de tweede termijn van de kadernota de vertrouwensvraag stelde (vertrouwen speelt wel vaker een rol, zie hier). Zelfs het NHD besteedt er aandacht aan. In onze beschouwingen had ik het ook al aangekondigd. Op dat onderwerp in de beschouwingen is helemaal niet gereageerd.

Lees verder
22 juni 2011

Tweede termijn kadernota

Dinsdagavond de tweede termijn van de kadernota. We hadden zelf twee voorstellen, 1 aangaande het Schootsveld die er op neerkwam dat het Schootsveld geen zoekgebied voor parkeervoorzieningen zou zijn, en 1 over de wijze waarop het punt "efficiency" zou worden ingevuld. Daarnaast hoopten we stiekem wel een beetje op een voorstel van een andere partij over met name de invulling van de lasten en bezuinigingen. Ik had voor de zekerheid wel wat in mijn achterzak, maar het is toch maar de vraag of het dan zin heeft.

Lees verder
21 juni 2011

Kadernota twee voorstellen

Er zijn drie zaken die we bij de kadernota extra vast willen leggen:
1. Uit welke maatregelen mag worden geput als het gaat om efficiency maatregelen.
2. Schootsveld geen zoekgebied voor parkeren.
3. Bezuiniging 10% subsidies en rioolheffing omhoog. Dat moet toch (deels) anders kunnen worden gedekt, bijvoorbeeld door te kijken naar de overhead.
Voor de eerste twee hebben we ondertussen dit en dit voorstel geschreven. Het derde komt nog, al heb ik begrepen dat andere partijen ook bezig zijn. Best vervelend dat op vrijwel geen enkel kritisch puntje uit onze beschouwingen is gereageerd door het college. Nu moeten wij weer in de benen.

Lees verder
19 juni 2011

Vervuiling binnenwater

Recent ontvingen we deze brief over geconstateerde vervuiling van de binnenstad. Er wordt gezegd dat adequaat moest worden opgetreden vanwege de vervuiling. Goed te begrijpen. Maar ook een beetje gek, als we nog even kijken naar bijvoorbeeld in deze notulen uit 2007 over de compagniesbrug (p4):

Lees verder
1 juni 2011

Verslag Raad 31/5/11: Schootsveld, kinderopvang, jaarrekening

We hebben veel tijd gestopt in diverse moties en wijzigingsvoorstellen (link naar alle voorstellen). In deze vergadering de volgende onderwerpen (geen woordelijk verslag maar de strekking is heldere):

Lees verder
27 mei 2011

De kadernota is er

De kadernota is binnen. Er staan zo op het eerste gezicht geen verrassende zaken in (waarmee ik niet zeg dat we het er per se mee eens zijn!), in de zin dat alles al eens geopperd is. Later meer, maar wilt u zelf kijken dan is de nota hier te vinden.

Lees verder
25 mei 2011

Raadsbrief SMC

Kort na deze open brief van Onze Zorg, met terechte punten van zorg en een oproep aan de raad om kritisch te blijven kijken naar het project, ontvingen we een raadsbrief die inging op 1 van die zaken (hieronder geplakt). Maar er zijn inderdaad meer zaken die zorgwekkend zijn, waaronder:
- Recht op eerste koop van de parkeergarage, en het bedrag dat daarmee drukt op de zogenaamde winst.
- De niet ingevulde m2 Kiddy World, en parkeernorm voor praktijken op de wachtlijst.
- De geheimhouding waarvan niet is afgesproken wanneer die wordt opgeheven.
- Een vervuild parkeerterrein dat door de gemeente moet worden gesaneerd. Gaat dat lukken voor het bedrag dat er voor staat?

Lees verder

Pagina's

U bent hier