h

Nieuws van de afdeling

30 april 2006

FRACTIE - inbreng commissievergaderingen

Tijdens de commissievergaderingen van 25 en 26 april heeft de SP weer veel inbreng gehad. Klik op "lees verder" om uit een deel van de nog niet goedgekeurde notulen te lezen, wát deze inbreng was.

Lees verder
22 april 2006

Verslag Algemene Leden Vergadering

Achter "lees verder" staan de nog niet goedgekeurde notulen van de ALV van 12 april j.l.

Lees verder
22 april 2006

FRACTIE - raadscommissies

In de week van 24 april zullen de raadscommissies vergaderen. De agenda van de avond is bekend, staat op de internetsite van Gemeente Enkhuizen:
Commissie Grondgebied dinsdag 25 april
Commissie Samenleving en B.O.F. Op woensdag 26 april
Dit zijn openbare vergaderingen dus u bent van harte welkom op het stadhuis om 20:00 of stem af op Radio Enkhuizen want de vergaderingen worden 'live' uitgezonden.

Lees verder
12 april 2006

FRACTIE - reactie SP op coalitieakkoord

Op 11 april 2006 is het nieuwe college van Enkhuizen geïnstalleerd (PvdA, NE, CU). Ook de SP heeft het volgende gezegd over het proces en de coalitie.

Lees verder
9 april 2006

12 april - Algemene Leden Vergadering

Er ligt een druk jaar achter ons. Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen ons nog het meest hebben beziggehouden. En niet voor niets: met 12,3 procent van de stemmen haalden we twee zetels in de raad. Dit is iets waar we trots op zijn.

Lees verder
9 april 2006

ACTIE - geen zuur maar zoet compensatie moet

"geenOp zaterdag j.l stond de afdeling 's ochtends bij koperwiekplein en 's middags in de westerstraat. Met deze actie eist de SP compensatie van het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren, vooral veroorzaakt door allerlei plannen van dit kabinet.
Meer informatie is in ons weblog te vinden.
De meldlijn inkomen is hier te vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier