h

Nieuws van de afdeling

26 november 2005

OPINIE - Breedband nog een keer...

Zoals verwacht krijgt de affaire Breedband nog een staartje, zo stond 25 november j.l. te lezen in het Noordhollands Dagblad (zie hier) . In het artikel is vooral de reactie van de wethouder opzienbarend. In oktober was “de maat nog vol” en kon er absoluut geen uitstel zijn. Zo stond in de notulen van 17 oktober 2005 van de raadscommissie Samenleving te lezen:

Lees verder
25 november 2005

Brief opvang daklozen

De SP en het Sociaal Beraad vragen in een brief aan het college aandacht voor het daklozenprobleem in Enkhuizen:

Lees verder
21 november 2005

PERSBERICHT: Overdracht Breedband uitgesteld

De beoogde overname van de Stichting Breedband door de Stichting Woondiensten Enkhuizen zal niet op 1 januari 2006 plaatsvinden. Het ministerie van VROM heeft nog geen toestemming gegeven voor de overname en daarnaast zijn er nog enkele juridische haken en ogen. De nieuwe datum is gesteld op 1 maart 2006. De gemeente “verwacht” dat de toestemming er dan wél is. Dit zal echter de vraag zijn, aangezien enkele onderzoeken en eerdere ervaringen met NAGENOEG eenzelfde experiment in Almere met “Domare”, vraagtekens zetten bij dergelijke VERGAANDE SAMENWERKINGSVERBANDEN. In het geval van Breedband praten we over een OVERNAME.

Lees verder
5 november 2005

ALV 21 november 2005

Binnenkort zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Onderwerpen zijn de kieslijst, het verkiezingsprogramma, kortom...de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Klik op "lees meer..." om de aan de SP-leden verstuurde brief te lezen.

Lees verder
4 november 2005

WMO? NIET DOEN!

Waarom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning er niet moet komen:

Lees verder
4 november 2005

Op/Maat

Pagina's

U bent hier