h

Nieuws uit 2020

2 augustus 2020

Aarde, boer en consument verdienen beter

De afgelopen maanden leven we in een wereld die wordt overheerst door de uitbraak van het Coronavirus. Deze pandemie lijkt veel problemen waar we in de wereld en in Nederland in het bijzonder mee te kampen hebben naar de achtergrond te verdringen. Maar deze problemen lossen niet vanzelf op. 

Lees verder
29 juli 2020

Problemen met vrachtwagens op bedrijventerreinen

Foto: onbekend

Vrachtwagenchauffeurs moeten zich houden aan de rijtijdenregeling. Dat betekent, terecht, dat zij na een bepaald aantal rij-uren een tijdje moeten rusten. Het zou mooi zijn als er voor deze rustmomenten speciale terreinen langs doorgaande routes zouden zijn, maar dat is helaas vaak niet het geval.

Lees verder
22 juli 2020

SP bezorgd over toekomst culturele sector

Foto: Wim Hoogervorst

De fractie van de SP in Enkhuizen maakt zich zorgen over de toekomst van de culturele sector in de regio Enkhuizen. Door de coronacrisis hebben instellingen en organisaties het erg moeilijk. Vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie en het Rijk, moet er ondersteuning komen.

Lees verder
11 juli 2020

SP wil verder onderzoek naar vervuiling De Bult

Foto: Baris Ermis

De SP in Enkhuizen wil dat de gemeente nader onderzoek laat doen naar de aard en mate van vervuiling van voormalige stortplaats De Bult. Antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders op eerdere vragen die de SP stelde, zijn niet direct geruststellend te noemen.

Lees verder
6 juli 2020

Maria Weeber - progressieve strijdster tegen onrecht

Foto: Huh / Nijpels

Tot ons verdriet kregen we vandaag het bericht dat Maria Weeber is overleden.

Lees verder
1 juli 2020

SP verontwaardigd over gang van zaken rondom Kadernota en bezuinigingen

30 juni jl. is de Kadernota 2021 - 2024 behandeld in de gemeenteraad. Welke kaders stellen we voor de begroting 2021-2024. In onze politieke beschouwingen en in ons betoog stelden wij meerdere vragen. 

Lees verder

Pagina's

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier