h

Nieuws van de afdeling

21 augustus 2006

Consumentenbond opent meldpunt Toegang tot Thuiszorg

In navolging van het SP meldpunt thuiszorg (zie sp.nl), wordt er vanaf dinsdag 22 augustus tot 22 september een meldpunt van de consumentenbond geopend.

Lees verder
21 augustus 2006

Extra geld voor sociale werkplaatsen

Het kabinet trekt € 18 miljoen per jaar extra uit voor de modernisering van de sociale werkplaatsen. Verder krijgen gemeenten een jaar langer te tijd om te bereiken dat alleen mensen waarvoor de beschermde werkplek bedoeld is, daar komen te werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke of een verstandelijke handicap.

Lees verder
15 augustus 2006

Gemeentefinanciën in gevaar?

Door drs. A.P. Ranner
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Onder de Wmo wordt een groot aantal regelingen gebracht. Voor een deel betreft het regelingen die al langer door de gemeenten worden uitgevoerd. De middelen voor deze bestaande taken zijn al sinds jaren in het gemeentefonds ondergebracht. Voor een deel gaat het om nieuwe regelingen, waarvoor nieuw geld naar de gemeenten komt. In de toekomst kunnen meer regelingen onder de Wmo worden gebracht.

Lees verder
4 augustus 2006

'Woningcorporaties ondemocratisch'

Woningcorporaties in Nederland zijn uitgegroeid tot machtige spelers op de woningmarkt. De corporaties krijgen steeds meer invloed op het leven van veel mensen, maar een duidelijke democratische grondslag daarvoor ontbreekt.

Lees verder
2 augustus 2006

Kinderkampen in de knel

Zomerkampen voor minder bedeelde kinderen hebben het moeilijk. De prioriteit van gemeenten ligt bij probleemjongeren. Gewone activiteiten voor gewone jongeren worden minder gesubsidieerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier