h

Fractie

8 maart 2015

Campagnedag in de regio

Foto: Mieke Delleman
We hadden er een mooie dag voor uitgekozen: zonnetje, beetje wind … bijna lente!
Op zaterdag 7 maart trokken we met een ploegje SP’ers langs een aantal dorpen in onze regio, om de welbekende sponsjes uit te delen aan passanten en winkelende medeburgers.Lees verder
4 maart 2015

Ongefundeerde insinuaties van D66 en PvdA

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 maart j.l. werd door de heer Van Marle (D66) in het openbaar geïnsinueerd dat één of meerdere fracties al op de hoogte zouden zijn geweest van de onderhandelingen over de aankoop van het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Molenweg voordat andere fracties geïnformeerd werden.
Deze fracties zouden, zo stelde de heer Van Marle, zelfs al tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 van de voorgenomen aankoop op de hoogte zijn geweest.

Lees verder
7 december 2014

Raadsvergadering 2 en 3 december 2014

Tijdens een lange raadsvergadering op 2 en 3 december kwamen een flink aantal belangrijke punten aan de orde. Hier vindt u ons verslag.

Lees verder
12 november 2014

Raad 4/11 november 2014: Programmabegroting 2015

Nadat op 4 november j.l. de 1e termijn van de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2015 ("programmabegroting") plaatsgevonden had, vond afgelopen dinsdag 11 november de 2e termijn plaats.

Lees verder
10 november 2014

Provincie stemt buslijn 138 weg

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 10 november j.l. is een voorstel van de SP om buslijn 138 te behouden weggestemd door de provinciale coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA.
Als doekje voor het bloeden werd een voorstel aangenomen om in plaats van buslijn 138 een buurtbus te financieren, die bemand moet worden door vrijwilligers.

Lees verder
23 oktober 2014

Ruim 3100 handtekeningen voor buslijn 138!

Afgelopen maandag 20 oktober overhandigde onze fractievoorzitter Margreet Keesman in de commissievergadering van de Provinciale Staten een petitie met ruim 3100 handtekeningen voor het behoud van buslijn 138 tussen Enkhuizen en Wervershoof.

Lees verder
14 september 2014

Brede school binnenstad

In haar vergadering van 2 juli 2013 heeft de raad -unaniem- besloten tot de bouw van de Brede School Binnenstad. Op grond van het raadsvoorstel is het volgende besloten:

Lees verder
14 augustus 2014

"Besloten" vergadering bleek open

Naar aanleiding van de raadsbrief over het vonnis van de kantonrechter over het SMC werd maandagavond 11 augustus j.l., op uitnodiging van de griffie, een informerende bijeenkomst gehouden waarbij een korte toelichting werd gegeven op het vonnis en de gelegenheid geboden werd om vragen te stellen.

Lees verder
19 juni 2014

SP stelt vragen over afvalverwerker HVC

In verschillende Noordhollandse gemeenten stellen SP-raadsfracties vragen over de toekomst van afvalverwerker HVC. Aanleiding is een zorgelijk rapport van gemeentelijke reken­kamers over het afvalverwerkingsbedrijf, dat eigendom is van gemeenten en waterschap­pen. Anders dan de rekenkamerkamers suggereren, is er volgens de SP geen noodzaak voor privati­sering van het bedrijf. De financiële situatie van HVC vraagt wel om beter toezicht op de directie.

Lees verder
22 mei 2014

Website: RSS-feeds gewijzigd

De website van de SP afdeling Westfriesland-Oost is overgezet naar een nieuwe server en beheersomgeving. Inhoudelijk is er weinig veranderd, maar het kan zijn dat in de overgangsfase enkele onderdelen niet vindbaar zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier