h

Raad 4/11 november 2014: Programmabegroting 2015

12 november 2014

Raad 4/11 november 2014: Programmabegroting 2015

Nadat op 4 november j.l. de 1e termijn van de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2015 ("programmabegroting") plaatsgevonden had, vond afgelopen dinsdag 11 november de 2e termijn plaats.

Het is gebruikelijk, dat de politieke partijen vooraf hun zogenaamde "Specifiek Financiële Beschouwingen" (SFB), hun op- en aanmerkingen op de begroting, inleveren. Niet iedere partij had dit gedaan. De beschouwingen van de partijen die dit wél gedaan hadden, vindt u hier.

Tijdens de eerste termijn konden de partijen hun beschouwingen nog toelichten. Ons betoog vindt u via deze link.

Deze programmabegroting 2015 is de eerste van de nieuwe coalitie van SP-CDA-Nieuw Enkhuizen-CU/SGP  die is aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart j.l.

Het is een "beleidsarme" begroting, dat wil zeggen een begroting zonder grote, nieuwe beleidsplannen voor de naaste toekomst.
Dat was een heel bewuste keuze: er komen in het komen jaar zóveel taken op de gemeente af, dat het college daaraan de handen meer dan vol zal hebben. Bovendien zijn er enkele grote projecten in gang gezet (Enkhuizer Zand, Brede School) en zijn er nog enkele vervelende "erfenissen" van vorige colleges die veel aandacht vragen.
In zo'n situatie is er weinig capaciteit voor "nieuw beleid", zeker ook omdat nog onzeker is hoe alle transities (naar de gemeente overgehevelde taken) financieel uit zullen pakken.

In de 2e termijn konden de verschillende politieke partijen op elkaars Financiële beschouwingen en op elkaars inbreng in de 1e termijn reageren. Bovendien waren er in de tussentijd een groot aantal amendementen en moties ingediend.

Onze inbreng in de 2e termijn vindt u via deze link.

De oppositiepartijen hadden ongezouten kritiek op het "beleidsarme karakter" van deze begroting, het niet sluitende meerjarenperspectief (de begroting voor de komende jaren) en de toenemende schuldenlast van de gemeente. Uit de begroting zou geen visie spreken.

Daarbij werden termen gebruikt als ‘ze doen maar’ en ‘na ons de zondvloed’. Termen die wat de SP betreft volkomen misplaatst zijn.

Het landelijke beleid van de regeringspartijen VVD en PvdA heeft enorme gevolgen voor het gemeentelijk beleid. Niet alleen wordt in een onverantwoord hoog tempo een groot aantal taken van de landelijke overheid naar de gemeentes overgeheveld, maar daarbij worden ook nog eens enorme bezuinigingen doorgevoerd.
Zelfs nu, zo'n 6 weken voordat het nieuwe stelsel in werking moet gaan treden, bestaat er nog onduidelijkheid over welke taken er precies naar de gemeentes gaan en hoeveel geld er meekomt.

Inmiddels wordt steeds duidelijker wat de enorme gevolgen van dit kabinetsbeleid zijn voor de burgers. Meer dan ooit wordt de plaatselijke politiek gestuurd door de landelijke politiek.

De coalitie en het College doen hun uiterste best om de schade van dit afbraakbeleid voor de inwoners van Enkhuizen zoveel mogelijk te beperken. Maar dát er schade zal zijn, wordt iedereen nu wel duidelijk.

Daarom was onze inzet bij de verkiezingen: laat onze wethouder Marcel Olierook, met zijn enorme ervaring in het sociale domein, zijn best doen om de gevolgen voor de kwetsbaarste burgers zoveel mogelijk te beperken.

Wij zullen onze grote bezwaren tegen het tempo van de overdracht van taken naar de gemeentes en de daaraan gekoppelde bezuinigingen blijven benoemen. Aan de éne kant zal de SP, samen met de andere coalitiepartijen, haar stinkende best doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar aan de andere kant zullen we de burgers duidelijk blijven maken aan welke partijen ze die schade uiteindelijk te danken hebben: de VVD en de PvdA.

De VVD is een partij die staat voor een terugtrekkende overheid en daar ook eerlijk voor uitkomt. Wij zijn het daar hartgrondig mee oneens, maar bij die partij weet je tenminste waar je aan toe bent.

Maar dat de PvdA haar sociaaldemocratische veren zo van zich af schudt, zogenaamd omdat dit beter is voor Nederland, kan op forse kritiek blijven rekenen van zowel de landelijke als de plaatselijke SP.

Dat doen wij niet voor politiek gewin. Wij staan voor de kwetsbare burger die als het nodig is altijd moet kunnen blijven rekenen  op een steuntje in de rug van de overheid. Wij blijven misstanden signaleren en aan de kaak stellen.

Natuurlijk is het voor de PvdA niet leuk om steeds weer met de negatieve gevolgen van het door hen gesteunde landelijk beleid geconfronteerd te worden. Maar ook lokale afdelingen, die dit afbraakbeleid immers op landelijke congressen gesteund en goedgekeurd hebben, zijn wel degelijk medeverantwoordelijk voor dat beleid.

De SP zal hen op die verantwoordelijkheid aan blijven spreken, of ze dat nou leuk vinden of niet. Dat ons vervolgens verweten wordt een "zure" partij te zijn nemen we dan maar voor lief.

Na het zoet van Sint Maarten dus het zuur van de SP. En dit zuur maakte de oppositie zuurder, maar het zuurst is natuurlijk de afbraak van onze verzorgingsstaat door de regeringspartijen VVD en PvdA.
Laat daar geen misverstand over bestaan.


Agenda en stukken 1e termijn programmabegroting

Agenda en stukken 2e termijn programmabegroting

Interactieve "Begroting in beeld"

 

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier