h

Fractie

12 maart 2014

Verkiezingskrant

Deze week wordt in Enkhuizen de verkiezingskrant van de SP huis aan huis bezorgd.
Heeft u geen exemplaar ontvangen? Dan kunt u de krant hier bekijken.

Lees verder
8 maart 2014

Thema's op straat: zorg en bezuinigingen

Ook op zaterdag 8 maart was de SP weer op straat te vinden: 's morgens op het Koperwiekplein, 's middags in de Westerstraat. Nu de verkiezingen naderen wordt de onzekerheid bij kiezers merkbaar. In de vele gesprekken die wij met passanten voerden kwamen heel vaak de gevolgen van de bezuinigingen, vooral die in de zorg, aan de orde.

In de westerstraat
Veel gesprekken met het winkelende publiek

Lees verder
5 maart 2014

Zorgdebat Enkhuizen: SP gaat voor behoud van goede zorg en banen

Woensdagmiddag 5 maart j.l. vond in de Overvest het tweede lijsttrekkersdebat in Enkhuizen plaats.
In dit woonzorgcomplex debatteerden tien vertegenwoordigers van partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen over de toekomst van de zorg in onze stad.

Zorgdebat
Margreet Keesman voert het woord tijdens het zorgdebat

Lees verder
18 februari 2014

Commissie BOFS - 17 februari 2014

Op de agenda stonden ook dit keer weer belangrijke onderwerpen, zoals de Beleidsnota WMO, de nota "Lokaal gezondheidsbeleid" en de resultaten van het onderzoek "Kinderen in armoede"

Lees verder
14 februari 2014

Wat vindt de SP van de sport: vervolg openbaar sportdebat

SportdebatDinsdag 11 februari jl. kwamen de lijsttrekkers van de politieke partijen die op 19 maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar in de aula van de RSG in Enkhuizen.

De stichting Sport Beweegt, waarin verschillende sportverenigingen uit Enkhuizen en de RSG samenwerken, had deze avond georganiseerd.

De lijsttrekkers kregen vooraf ter voorbereiding een viertal stellingen voorgelegd. Elk van deze stellingen werd toegelicht door iemand uit de zaal. Hierna kreeg elke lijsttrekker één minuut om op de stelling te reageren, gevolgd door vragen uit de zaal.

Lees verder
29 januari 2014

Commissie BOFS - 20 januari 2014

Op de agenda stonden belangrijke onderwerpen. Namelijk zaken rondom de drie transities (de taken die overgaan van de landelijke/provinciale overheid naar de gemeente).

Lees verder
29 januari 2014

Overeenkomst Gemeente en Drom

Vandaag heeft het College van B&W van Enkhuizen een raadsbrief aangeboden over de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen het College en het bestuur van Stichting De Drom over de verdeling van de toegezegde subsidies. U vindt deze raadsbrief hier.

Lees verder
24 januari 2014

GR2014: Die dromme(lse)daris: verantwoording

DrommedarisIn een vorig bericht hebben we u beloofd in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart a.s. verantwoording af te zullen leggen over een aantal zaken die de afgelopen jaren in politiek Enkhuizen hebben gespeeld.

Lees verder
15 januari 2014

Gemeente Enkhuizen: tegen PV naar zorgverzekeraars

De gemeente Enkhuizen stemt tegen het resultaat van het overleg tussen VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en regering om persoonlijke verzorging (PV) onder te brengen bij de zorgverzekeraars.
De gemeente vindt dit een verkeerde keuze. Door tegen te stemmen maakt Enkhuizen zich sterk voor goede persoonlijke verzorging voor haar inwoners. Enkhuizen stuurt hiermee de VNG-delegatie terug naar de onderhandelingstafel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier