h

Fractie

6 januari 2016

Fractie SP niet naar nieuwjaarsreceptie in de Drom

De burgemeester heeft besloten om de inwoners van Enkhuizen namens het College en de Gemeenteraad uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie in de Drom. De fractie van de SP, maar ook de fracties van het CDA, de CU/SGP en Nieuw Enkhuizen hebben grote moeite met de keuze van de locatie.

Lees verder
20 november 2015

BOFS 16 november 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De gemeente heeft een jaar de tijd op deze aanpassingen door te voeren. Op de agenda van de commissie stond dan ook een aantal punten die hierop betrekking hebben.

Lees verder
11 oktober 2015

Raad 6 oktober 2015

Op 6 oktober j.l. vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Op de agenda stonden onder meer sport en bewegen, het parkeerbeleid en het Enkhuizer Zand.

Lees verder
4 oktober 2015

Opening Tienerhonk IJsselzand

Foto: SP - Margreet Keesman

Zaterdag 26 september werd door wethouder Rob de Jong het tienerhonk in IJsselzand geopend. Tevens was het open dag.

Lees verder
4 oktober 2015

Werkbezoek WerkSaam

Foto: SP - Margreet Keesman

Afgelopen woensdag 30 september waren de raadsfracties van de 7 Westfriese gemeenteraden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij WerkSaam, de organisatie waar de Participatiewet (waaronder de bijstand) en de sociale werkplaats zijn ondergebracht.

Lees verder
22 juni 2015

Algemeen Politieke Beschouwingen Kadernota 2016

Hieronder vindt u een link naar de Algemeen Politieke beschouwingen zoals die door onze fractievoorzitter Margreet Keesman uitgesproken werden bij de behandeling van de Kadernota 2016 op 23 en 30 juni.

Lees verder
19 juni 2015

Bezoek aan de Voedselbank

Vorige week heb ik een bezoek gebracht aan de Voedselbank Westfriesland. Han Neef, één van de vele vrijwilligers, nodigde me uit. Han vertelde me over de Voedselbank. Hoe het is ontstaan met 3 pakketten die naar gezinnen werden gebracht en nu is uitgegroeid naar een hal waaruit elke vrijdag om 12.00 uur tussen de 340 en 370 pakketten worden verstrekt aan gezinnen die niet meer dan € 180 per maand overhouden voor voedsel, kleding en alle andere zaken die voor menigeen van ons zo normaal zijn om ‘gewoon’ te kunnen doen.

Lees verder
15 mei 2015

Raad 12 mei 2015 - Kunstgras en Drommedaris

Op de agenda van de raadsvergadering van 12 mei j.l. stonden een paar lastige onderwerpen die de gemoederen in de Enkhuizer politiek al vele jaren bezighouden: de aanleg van drie kunstgrasvelden op sportpark Immerhorn en de renovatie van de Drommedaris.

Lees verder
27 april 2015

Afloop kwestie SP-D66-PvdA

Enige tijd geleden berichtten wij u over de beschuldigingen aan het adres van onze fractievoorzitter in de gemeenteraad van Enkhuizen, Margreet Keesman. Raadsleden Van Marle (D66) en Van Oostende (PvdA) meldden toen dat zij ‘via-via’ hadden vernomen dat zij voorkennis had opgedaan in een gesprek met de burgemeester naar aanleiding van de mogelijke aankoop van het leegstaande bankgebouw aan de Molenweg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier