h

Fractie

14 mei 2014

Ingelaste raadsvergadering 13 mei 2014: coalitieakkoord aangenomen

Margreet Keesman
Op verzoek van de oppositiepartijen (VVD, PvdA, D66, LQ en HEA) met als woordvoerder de VVD is de coalitie tijdens de raadsvergadering vorige week akkoord gegaan met uitstel van een week voor de inhoudelijke behandeling van het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen stelling voor stad en zorg”.
Vervolgens zaten slechts 5 van de 8 oppositieraadsleden aan tafel. Drie raadsleden bleken verhinderd te zijn, waaronder beide raadsleden van de VVD. Ik heb dit in de raadsvergadering betiteld als stuitend.

Lees verder
7 mei 2014

Raadsvergadering 6 mei: coalitie-akkoord en wethoudersbenoeming

Op 6 mei werd de eerste "echte" raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad gehouden.
Belangrijke onderwerpen in deze vergadering waren natuurlijk de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders, maar ook het parkeerfonds en een herziening van de bezwaarprocedure stonden op de agenda.

Lees verder
28 april 2014

Akkoord tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP

Tussen de onderhandelaars van de SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP is een akkoord bereikt over een coalitieprogramma voor de periode 2014 – 2018.

Lees verder
14 april 2014

Informateur: "Onderzoek coalitie van SP, CDA, NE en CU/SGP"

Tijdens een ingelaste raadsbijeenkomst op maandag 14 april heeft informateur mevrouw Leoni Sipkes verslag gedaan over haar bevindingen tijdens het informatieproces in de afgelopen weken.

Lees verder
28 maart 2014

SP neemt initiatief tot informatieronde

Margreet Keesman
Als grootste partij hebben we het initiatief genomen om zaterdag 22 maart jl. met alle fracties verkennende gesprekken te voeren. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een stabiel bestuur.
Dat is van groot belang voor onze burgers en voor de stad gezien de veranderingen die op stapel staan.
Dat zal onze inzet zijn.

Lees verder
28 maart 2014

Beschouwingen verkiezingen door Margreet Keesman

Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Enkhuizen op 27 maart j.l. werden alle partijen in de gelegenheid gesteld terug te blikken op de afgelopen verkiezingen.
Namens de SP hield fractie-voorzitter Margreet Keesman het volgende betoog.

Lees verder
28 maart 2014

Nieuwe raadsfractie SP Enkhuizen geïnstalleerd

Donderdagavond 27 maart is de nieuwe gemeenteraad van Enkhuizen geïnstalleerd.
Bijna alle nieuwe raadsleden legden de eed of belofte af. Eén raadslid kon er door omstandigheden niet bij zijn.
Voor onze SP nemen vier volksvertegenwoordigers een zetel in, één meer dan in de afgelopen raadsperiode.
Fractievoorzitter Margreet Keesman, Mieke Delleman, Fokko Snoek en Wim Stolk gaan de komende vier jaar
aan de slag voor een 100% sociaal Enkhuizen.
installatie
v.l.n.r: Wim Stolk, Margreet Keesman, Mieke Delleman en Fokko Snoek

Lees verder
26 maart 2014

Afscheid raadslid Peter Degens

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in het stadhuis van Enkhuizen namen we afscheid van negen vertrekkende raadsleden, waaronder ons SP-raadslid Peter Degens. Peter heeft sinds 11 maart 2010 in de gemeenteraad gezeten.
Burgemeester Jan Baas prees Peter om zijn constante steun aan de SP-raadsfractie, maar ook vooral om hij bij alle informerende bijeenkomsten aanwezig was, ook in de regio.
Volgens de burgemeester wordt Peter in Enkhuizen en daarbuiten geroemd om zijn veelvuldig aanwezig zijn namens de SP-fractie.
Net als elk vertrekkend raadslid kreeg Peter van de burgemeester een boek, met de titel "Smetteloos".

Lees verder
20 maart 2014

SP 4 zetels: grootste partij in Enkhuizen!

De SP is met vier zetels als grootste partij uit de Gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen gekomen.
Een fantastisch resultaat!

Lees verder
16 maart 2014

Onze kraam in de Westerstraat

Kraam in de Westerstraat
Afgelopen zaterdag 15 maart stonden wij met een flinke ploeg in de Westerstraat.
Inmiddels kunnen we bijna zeggen: ónze plek in de Westerstraat.
Met een goed gevulde kraam trokken we de aandacht van honderden passanten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier