h

"Besloten" vergadering bleek open

14 augustus 2014

"Besloten" vergadering bleek open

Naar aanleiding van de raadsbrief over het vonnis van de kantonrechter over het SMC werd maandagavond 11 augustus j.l., op uitnodiging van de griffie, een informerende bijeenkomst gehouden waarbij een korte toelichting werd gegeven op het vonnis en de gelegenheid geboden werd om vragen te stellen.

In verband met het reces en de afwezigheid van meerdere raadsleden werd gevraagd om de fractievoorzitter of een plaatsvervanger te sturen.
Hiervoor heb ik me, als fractievoorzitter van de SP, aangemeld.

De week voor de bijeenkomst was ik niet in Enkhuizen en tot mijn verbazing las ik maandagmorgen in de krant, dat fractie Quasten en HEA niet aanwezig zouden zijn omdat ze niet aan een besloten bijeenkomst wilden deelnemen.

De SP is wars van besloten bijeenkomsten. Mijn eerste vraag tijdens de bijeenkomst was dan ook wat de status was van deze avond. Besloten of informerend. Bij het predicaat 'besloten' zou ik de vergadering hebben verlaten.

Mijn interpretatie was de juiste. Het was een informerende bijeenkomst en niet besloten. De gegeven informatie is niet geheim. De avond duurde welgeteld drie kwartier.

Jammer dat hierover zoveel ophef is gerezen.

Informerende raadsbijeenkomsten komen vele malen voor in een jaar en dit was er één van.

De uitspraak van de kantonrechter werd nader uitgelegd, alsmede de reden waarom deze zaak bij de kantonrechter terecht is gekomen en niet bij de bestuursrechter. Dat had te maken met de "huurcomponent" die in deze zaak zit (er bestond tussen de gemeente en De Nijs een verschil van mening over de verschuldigde huur).

Kortom: zoals wel vaker de bekende storm in een glas water en waard om even recht te zetten.

Want laat het duidelijk zijn dat de SP, tenzij het personen of aanbestedingen betreft, niet zal aanschuiven bij besloten bijeenkomsten.

Margreet Keesman

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier