h

Fractie

21 maart 2013

Voetgangersveiligheid Molenweg

De herinrichting van de Molenweg heeft nogal wat voeten in de aarde. In eerste instantie werden de wensen en de kritiek van de bewoners vrijwel genegeerd.

Gelukkig werden de op- en aanmerkingen die gemaakt werden tijdens een extra informatiebijeenkomst op 28 februari j.l. door de nieuwe wethouder wél opgepikt en voor een deel alsnog in de plannen verwerkt. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Lees verder
14 maart 2013

WMO bijeenkomst groot succes!

de sprekers


Tijd voor actie!

De bezuinigingen in de zorg die Rutte II over Nederland uitstort gaan ten koste van de leefbaarheid van ons Nederland. Deze bezuinigingen mogen op deze manier niet doorgaan!

Deze plannen moeten van tafel. Dat er bezuinigd moet worden begrijpt iedere Nederlander, maar dan op managementniveau, door betere controles en door minder gelobby van de farmaceutische industrie.

Meer dan 80% van de Nederlanders wil een zorgstelsel dat solidair is, en is bereid hiervoor iets meer te betalen. We zorgen in Nederland voor elkaar. Je hoeft je niet te schamen als je door ziekte of ouderdom meer aanspraak maakt op zorgvoorzieningen dan een ander.

Lees verder
6 maart 2013

Kamerlid Renske Leijten spreekt op SP-bijeenkomst

Renske LeijtenSP Tweede Kamerlid Renske Leijten komt op 13 maart a.s. als gastspreker naar de bijeenkomst over de bezuinigingen op de thuiszorg, die gehouden wordt in Bovenkarspel.

Ook FNV/ABVAKABO-bestuurder Karel de Buijzer zal als gastspreker het woord voeren.

Lees verder
4 maart 2013

Commissie Bofs 25 Februari 2013

Op de agenda stonden drie punten:

Lees verder
26 februari 2013

Steun de strijd voor behoud thuiszorg!

De regering wil 75% van de huishoudelijke zorg afschaffen. Ouderen en gehandicapten moeten die zorg zelf gaan betalen. Voor de mensen die dit niet kunnen komt er een zogenaamde maatwerkregeling.
Naar verwachting verdwijnen er 58.000 banen in de thuiszorg. Duizenden ouderen en gehandicapten zullen het in de toekomst zonder deze waardevolle vorm van zorg moeten doen en dreigen hun vertrouwde hulp te verliezen.

Lees verder
20 februari 2013

Informatie-avond "Monsterprovincie" met minister Plasterk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert voor inwoners van de provincie Noord-Holland twee bijeenkomsten over de voorgenomen samenvoeging van de drie provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Lees verder
18 januari 2013

Nieuwe wethouders benoemd

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdagavond 17 januari werden de nieuwe wethouders benoemd: Marcel Olierook (SP), Rian van Dam (PvdA) en Gerrit Wijnne (CU/SGP, Lijst Quasten en Groen Links) legden de eed of de belofte af.

Lees verder
14 januari 2013

SP-bestuur keurt coalitieakkoord goed

Vandaag heeft het bestuur van de SP afdeling West-Friesland Oost het coalitieakkoord tussen SP, PvdA, CU/SGP, Lijst Quasten, Groen Links en Fractie Langbroek goedgekeurd.

Lees verder
11 januari 2013

Enkhuizen: nieuwe coalitie een feit

Wim Stolk, formateur van de SP, zal op 17 januari 2013* tijdens een ingelaste vergadering de gemeenteraad van Enkhuizen voorstellen een nieuw college te benoemen. De nieuwe meerderheidscoalitie wordt gevormd door de SP, PvdA, CU/SGP, Lijst Quasten, GroenLinks en Fractie Langbroek. Deze zes partijen beschikken in totaal over tien van de zeventien raadszetels.

Lees verder
11 december 2012

Extra raadsvergadering 11 december 2012

Op 13 november jl. hebben de coalitiepartijen hun steun hebben ingetrokken aan hun eigen wethouders, omdat de oppositie een alternatieve begroting voor 2013 hadden gemaakt en deze door een meerderheid van de raad is aangekomen. Zo werkt democratie. De wethouders hebben hierop volgend hun portefeuille ter beschikking hebben gesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier