h

SP stelt vragen over afvalverwerker HVC

19 juni 2014

SP stelt vragen over afvalverwerker HVC

In verschillende Noordhollandse gemeenten stellen SP-raadsfracties vragen over de toekomst van afvalverwerker HVC. Aanleiding is een zorgelijk rapport van gemeentelijke reken­kamers over het afvalverwerkingsbedrijf, dat eigendom is van gemeenten en waterschap­pen. Anders dan de rekenkamerkamers suggereren, is er volgens de SP geen noodzaak voor privati­sering van het bedrijf. De financiële situatie van HVC vraagt wel om beter toezicht op de directie.

De SP wil dat het toezicht op HVC democratischer wordt. Veel gemeenten zijn aan­deel­houder van HVC via een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. De SP-fracties vragen of het niet beter is dat hun gemeente rechtstreeks aandeelhouder wordt. Ook wil de SP weten hoe er beter samengewerkt kan worden tussen gemeenten om meer tegen­gas te geven aan de directie.

De SP-fracties wijzen verder op de mogelijkheid een deel van HVC onder te brengen in een nieuw provinciaal energiebedrijf. Gedeputeerde Bond heeft op 5 juni aan de SP-statenfractie al toegezegd te zullen onderzoeken of de energie­poot van HVC daarvan onderdeel kan worden.

Ook vragen de SP'ers wat hun gemeente­bestuur er van vindt als HVC dochterondernemingen afstoot, die niets met de kerntaak van HVC hebben te maken. Verder zou HVC zijn verwerkingscapaciteit kunnen verkleinen in plaats van afval te importeren, zoals het nu doet uit onder meer Engeland. HVC is dan minder kwetsbaar voor schommelingen op de afvalmarkt. Het salaris van de HVC-direc­teur ligt ver boven de Balkenende-norm. De SP-raadsleden vragen of dit niet lager kan.

De rekenkamers hadden in hun rapport gewaarschuwd dat de financiële positie van HVC slecht is. De gemeenten zouden daardoor risico lopen, omdat ze garant staan voor finan­ciële tegen­vallers. De SP-fracties willen van hun gemeentebesturen weten hoe het precies zit met deze garanties. De accountant van de gemeente Zaanstad heeft onlangs geschre­ven dat HVC in wezen een gezond bedrijf is. De SP-fracties vragen wie er volgens hun gemeente­bestuur gelijk heeft - het rapport van de rekenkamers of de Zaanse accountant?

De SP'ers vragen ook of de dure leningen van HVC niet kunnen worden geher­financierd nu de rente lager is geworden en overheden rechtstreeks geld aan elkaar kun­nen uitlenen zonder provisie voor de bank.

De SP stelt de vragen in ieder geval al in de gemeenten Alkmaar, Castricum, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen, Wormerland en Zaanstad.

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier