h

Nieuws van de afdeling

20 mei 2021

Erfgoed in Drechterland in register

Foto: Wim Hoogervorst

De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd twee industrieel-historische objecten te willen opnemen in het Provinciaal Erfgoedregister. Het gaat om twee bijzondere waterbouwkundige werken.

Lees verder
5 mei 2021

Kranslegging Dodenherdenking Stede Broec

Foto: Marcel Lathouwers

Op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. De gemeente Stede Broec organiseerde een sobere kranslegging en een live te volgen online herdenking. SP Stede Broec heeft – zoals elk jaar – ook een bloemstuk bij het herdenkingsmonument neer laten leggen.

Lees verder
4 mei 2021

SP herdenkt op 4 mei

Foto: Wim Hoogervorst

Het voelt vreemd om, voor het tweede jaar op rij, niet aanwezig te kunnen zijn op de Dodenherdenking. Op veel plaatsen in de afdeling wordt jaarlijks op 4 mei om 20.00 uur twee minuten stil gestaan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. En ieder die even twee minuten stil is heeft zo zijn eigen gedachten en die geven we op de Nationale Dodenherdenking de ruimte.

Lees verder
26 april 2021

Nieuw bestuur voor SP-West-Friesland

Op de algemene ledenvergadering van de afdeling SP-West-Friesland – gehouden op 19 april jl. – hebben de leden een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Helemaal nieuw is het bestuur overigens niet: we namen afscheid van Dave Elzinga, de overige bestuursleden werden voor een nieuwe termijn herkozen.

Lees verder
23 april 2021

SP stelt vragen over GGD advies geitenhouderij

Foto: free stock

Het advies van de GGD uit november 2018 had moeten leiden tot het weigeren van de vergunning voor de geitenhouderij aan de Elsenburg. Dit is de reactie van de GGD op vragen van het NHD.  Waar is dit advies gebleven? Wij hebben er bijgaande vragen over gesteld.

Lees verder
12 april 2021

SP-Enkhuizen zegt vertrouwen op in uitvoering raadsbrede agenda

Foto: free stock

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Enkhuizen heeft haar vertrouwen in de uitvoering van de raadsbrede agenda opgezegd. In een verklaring stelt fractievoorzitter Margreet Keesman dat de fundamenten onder het in 2018 tot stand gekomen uitvoeringsprogramma dusdanig zijn aangetast en ondermijnd, dat het voor het besturen van de stad niet meer verantwoord is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier