h

Nieuws van de afdeling

23 december 2022

Verlaag de energierekening - teken onze nationale volkspetitie

Foto: Kees van Spronsen / SP

SP West-Friesland organiseerde vorige week een bijeenkomst in het kader van de ‘Kosten Omlaag’-tour door heel Nederland. Tweede Kamerlid Peter Kwint sprak over de energierekening die voor veel huishoudens ernstige problemen oplevert. Een panel van experts sprak met elkaar over de huidige armoedeval en de oplossingen om dit op te vangen. Eén van de directe maatregelen is het verlagen van de energierekening; Peter Kwint daarover: ‘Commerciële bedrijven verhogen de energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders!”

Lees verder
21 december 2022

Gulle gevers bezorgen warme kerst

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op dinsdag 20 december pakten prominente SP’er uit Stede Broec en Enkhuizen tassenvol levensmiddelen en andere giften uit om vervolgens kerstpakketten samen te stellen, voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Deze giften zijn afkomstig van gulle West-Friezen. De SP-fractievoorzitters van beide gemeenten waren driftig bezig bij De Baanbreker: “Het is werkelijk hartverwarmend. Mensen zorgen met liefde voor elkaar. Deed de overheid dat ook maar met zo’n volle overtuiging.”

Lees verder
16 december 2022

Druk bezochte bijeenkomst ‘Energie en Armoede’ in Enkhuizen

Foto: Baris Ermis

Zo’n veertig belangstellenden vonden afgelopen maandag 12 december de weg naar de Nieuwe Doelen in Enkhuizen. Daar vond een bijeenkomst plaats in het kader van de ‘Kosten omlaag-tour’ van
de SP door Nederland.

Lees verder
16 december 2022

Iedereen verdient een warme kerstgroet

Foto: Marcel Lathouwers / SP

U kent het wel: u heeft een kerstpakket gekregen; een mooi gebaar, maar op dit moment niet nodig of zelfs teveel. De Baanbreker en SP West-Friesland geven de kerstpakketten een nieuwe bestemming en zorgen ervoor dat ze bij de mensen terechtkomen die het nodig hebben. Helpt u mee? Doneer uw kerstpakket.

Lees verder
9 december 2022

Kosten omlaag: 12 december in Enkhuizen

Foto: SP

Maandag 12 december komt de SP-Kosten Omlaag-tour in Enkhuizen. In de Nieuwe Doelen – Spoorstraat 2, vlakbij het NS-station, gaan we met u in gesprek over de extreem hoge energielasten, de gevolgen voor ons dagelijks leven en over het weer in eigen handen nemen van de energiebedrijven.

Lees verder
26 november 2022

SPOED concept-brief aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - geitenhouderij

Foto: freepick / dreamstime

Op 14 juli 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland besloten dat Burgemeester en wethouders van Enkhuizen op 29 juni 2021 terecht besloten hadden om niet tot afgifte van een omgevingsvergunning over te gaan voor het oprichten en exploiteren van een geitenhouderij met 2000 geiten op Elzenburg 21E in Enkhuizen. Ze besloot ook dat genoemd college van de Elsenburg BV een MER (Milieu Effect Rapportage) mocht eisen. De Elsenburg BV heeft daarna  hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees verder

Pagina's

U bent hier