h

Politiek Café over de landbouw een succes

2 juni 2024

Politiek Café over de landbouw een succes

Foto: Baris Ermis

'Een brug tussen boer en maatschappij - Samen op pad': met deze titel organiseerde de SP een politiek café over de landbouw. Fenna Feenstra, de nummer 2 van de EU lijst voor de SP en Willemien Koning, de nummer 4 van de EU lijst voor het CDA, gingen met elkaar en met de zaal het debat aan over hun visie op landbouw. De BBB, die eerder had toegezegd te komen, haakte op het laatste moment af. 

De avond vond plaats bij zorgboerderij 't Radje in Venhuizen. Willem Koopman, de eigenaar, heeft de SP gevraagd of wij een avond over de landbouw wilden organiseren. De SP Westfriesland organiseert met grote regelmaat over de meest uiteenlopende onderwerpen politieke cafés. Hier werken we graag aan mee. 

De zaal was gevuld met boeren, burgers en buitenlui. De discussie was levendig, soms fel maar vooral constructief. De stellingen die we hadden bedacht zijn niet aan bod gekomen, omdat de discussie uitstekend op gang kwam. De SP en het CDA verschillen op diverse punten in hun visie op de landbouw, maar zijn het op meerdere punten ook eens. 

Ook in de landbouw zien we dat het kapitalistische systeem veel schade aanricht. Boeren krijgen onvoldoende betaald voor hun werk, maar banken, supermarkten en een aantal grote agrarische bedrijven gaan er met enorme winsten vandoor. En dat systeem is complex en ingewikkeld om te doorbreken maar elk stapje is er één. Om dit te doorbreken is het goed om op een partij te stemmen die mee wil werken aan het doorbreken van dit het kapitalisme zoals dit nu werkt voor weinigen en niet voor de meeste inwoners van Europa. Europa moet werken voor mensen, moet democratischer worden en op het gebied van milieu, het klimaat, de vluchtelingenproblematiek, de leefbaarheid en bestaanszekerheid samenwerken voor haar inwoners. 

De reacties achteraf waren positief te noemen en het verzoek leeft om aan deze avond een vervolg te geven om te kijken welke stappen of stapjes er gezet kunnen worden tot verbetering van de positie van de boer en het milieu. 

Met dank aan Fenna, Willemien, de aanwezigen en de gastvrijheid van Willem Koopman sloten we deze bijzondere af. 

Reactie toevoegen

Reageren?

Wilt u reageren op een bericht?

Graag! Wij horen graag uw mening en willen met iedereen de discussie aangaan.

Een paar spelregels:

  • Alleen reacties die serieus ingaan op de inhoud van het bericht worden geplaatst. Aan "bagger" en "afzeikerij" doen we niet mee.
  • Anonieme reacties worden niet geplaatst
  • Wilt u reageren, maar niet in het openbaar? Gebruik dan onze contactpagina
     

U bent hier