h

Nieuws van de afdeling

1 juni 2020

Enkhuizen begint voorzichtig aan de zomer

Foto: Margreet Keesman

1 juni - de terrassen mogen weer open. Het gemeentebestuur geeft horecaondernemers meer vrijheid om en rond de terrassen. 

Lees verder
17 mei 2020

Vragen over € 200 miljoen voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen

Foto: Leger des Heils

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Zoals bekend is het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld. De aanpak is gericht op het beschikbaar stellen van extra woonplekken voor deze doelgroep.

Lees verder
16 mei 2020

Vragen over stand van zaken sloop/nieuwbouw Bloemenbuurt

Foto: Margreet Keesman

Begin 2018 is de raad van Enkhuizen door WelWonen ingelicht over de sloop- en nieuwbouwplannen in de Bloemenbuurt. Ook de bewoners van de Bloemenbuurt zijn toen ingelicht. Een deel van de woningen in de Begoniastraat worden ‘antikraak’ bewoond.

Lees verder
16 mei 2020

Schriftelijke vragen SP-CDA over voortgang Flosbeugel

Foto: Margreet Keesman

De jongerenafdeling van de SP en het CDA hebben via diverse initiatieven de aandacht gevraagd voor jongerenhuisvesting. Hieruit is een initiatief tot het plaatsen van Tiny Houses ontstaan. In een raadsbrief van maart 2019 leek dit op korte termijn te gaan lukken. Helaas is dit niet het geval. Beide fracties hebben navraag gedaan bij wethouder Struijlaart met betrekking tot de stand van zaken. Hierbij werd door ons de suggestie gedaan om de locatie waar nu de noodschool van de Flosbeugel staat, aan te wijzen als locatie voor het plaatsen van acht Tiny Houses. Dit zou ons inziens op minder bezwaren stuiten. De wethouder gaf aan dat dit te lang zou gaan duren.

Lees verder
14 mei 2020

Stil herdenken en onze vrijheid vieren – SP Stede Broec

Foto: Marcel Lathouwers

75 jaar na de bevrijding van Nederland zitten we plotseling allemaal wat minder vrij en vol restricties in quarantaine. Het geeft een klein inkijkje in het leven van degenen die niet vrij zijn. In de gemeente Stede Broec herdachten de SP-leden en alle andere dorpelingen de gesneuvelden op 4 mei en vierden we op 5 mei onze bevrijding. Ieder apart van elkaar en toch samen. SP Stede Broec zorgde ervoor dat er bij het oorlogsmonument in het dorp een bloemstuk werd neergelegd.

Lees verder
5 mei 2020

OV-ENQUETE: DOE MEE!

Foto: Marcel Lathouwers

Wat zijn uw ervaringen met het openbaar vervoer? Doe mee met onze enquête en vertel uw verhaal. De enquête kan worden ingevuld door zowel reizigers als niet-reizigers : https://doemee.sp.nl/openbaar-vervoer

Lees verder

Pagina's

U bent hier