h

Nieuws van de afdeling

21 februari 2021

Zorgen om De Bult blijven

Foto: Wim Hoogervorst

Na de buurtenquête eind 2020 en een nieuwe reeks schriftelijke vragen blijft de SP zich zorgen maken over de situatie rond de oude vuilstort De Bult aan de rand van Enkhuizen. Ook na een – overigens verhelderend en prettig – gesprek met betrokken ambtenaren en wethouder Heutink is het niet duidelijk welk afval er destijds is gestort, waar dit vandaan komt en welke gevolgen de vervuiling van de grond heeft voor de verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater.

Lees verder
30 januari 2021

SP dient motie van afkeuring in op dossier 'Geitenhouderij'

Donderdag 28 januari jl. diende de fractie van de SP een motie van afkeuring in tegen wethouder Struijlaart, op het dossier 'geitenhouderij'. De motie werd ondersteund door de lokale partijen. Waarom vond de fractie van de SP het nodig deze motie in te dienen?

Lees verder
27 januari 2021

Blunder zet parkeerplan 'on hold'.

De SP heeft in de raadsvergadering in Enkhuizen van 26 januari jl. met grote ontsteltenis gekeken hoe het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan door een meerderheid van de raad, maar vooral door wethouder Eric Struijlaart zelf, naar de prullenbak is verwezen. Een handreiking om het plan te kunnen uitvoeren – SP-raadslid Gelske Nauta diende met anderen een amendement in – werd niet begrepen of tactisch afgewezen.

Lees verder
24 januari 2021

Coronaproof flyeren - Geen geitenhouderij naast een woonwijk!

Foto: Wim Hoogervorst

Afgelopen zaterdag en komende ween zullen wij flyers uitdelen tegen de komst van de geitenhouderij.

Lees verder
18 januari 2021

Geen geitenhouderij in Enkhuizen! Laat van u horen!

Foto: free stock

Wij lazen tot onze ontsteltenis in de Drom van 6 januari jl. dat er door het college van Enkhuizen op 22 december een vergunning is verleend voor een geitenhouderij aan de Elsenburg. De raad is hierover niet geïnformeerd.

Lees verder
4 januari 2021

Niks met politiek? Dat dacht je maar!

Foto: SP

Deze cartoon kwam ik tegen in een krant van de SP. “Ik heb niks met de politiek”. Als gemeenteraadslid stond ik vaak, samen met mijn collegaraadsleden en actieve leden op straat. Helaas is dat door Corona nu even niet mogelijk en dat ervaar ik als een groot gemis. Juist op straat spreek je de mensen en ja, daar horen we dit met regelmaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier