h

Blog

4 januari 2014

De sociale gevolgen van het parkeerbeleid

Het ‘parkeren’ is in Enkhuizen al een aantal jaar een heet hangijzer. Om het (volgens velen niet) bestaande parkeerprobleem op te lossen is er enkele jaren een gedrocht geschapen, waarbij verschillende soorten vergunningen de ronde gingen doen: bewonersvergunningen, walkant-vergunningen, zorgvergunningen, bedrijfsvergunningen... In grote delen van de binnenstad kan inmiddels alleen nog maar worden geparkeerd met een vergunning - ook zijn er plekken waar gewerkt wordt met een blauwe zone.

Lees verder
27 oktober 2013

We kunnen niet wachten...

Zo af en toe zet ik op zondagmiddag om 12 uur even de televisie aan. Sinds jaar en dag wordt er dan ‘Buitenhof’ uitgezonden, met interviews met politici van allerlei kleur en van divers pluimage.
Vraaggesprekken, soms gericht op de actuele politieke situatie (is dat nu werkelijk de commotie rond Zwarte Piet?), soms wat diepgravender over de beweegredenen van de politieke mens.

Lees verder
8 september 2013

De toets der kritiek …

Je zou er bijna medelijden mee krijgen - met de leden van het huidige kabinet, welteverstaan. Waar men waarschijnlijk gehoopt had op een rustige zomer, even ‘uit de wind’, is de storm van kritiek op het beleid van Rutte-II alleen maar heviger geworden.

Lees verder
25 juni 2013

Groot geld, klein geld

Weet u het nog? Een paar maanden geleden werd met veel bombarie het Sociaal Akkoord gesloten. Werkgevers, werknemers en het kabinet kwamen overeen een aantal maatregelen te nemen om de crisis gezamenlijk te lijf te gaan. Dankzij dat Sociaal Akkoord zou de kans klein zijn dat er in de nabije toekomst nog meer bezuinigd zou moeten worden om het begrotingstekort van Nederland in elk geval in de buurt van de 3% te houden - dat schrijft “Europa” tenslotte voor.

Lees verder
1 mei 2013

Wurggreep

Ons land komt meer en meer in een wurggreep. Een wurggreep die niet alleen wordt aangelegd door de economische situatie waarin we verkeren, maar ook door de lieden die ons door deze moeilijke tijden heen moeten loodsen.

Lees verder
17 maart 2013

Op naar Den Haag!

De strijd om behoud van de (thuis)zorg is in volle gang. In veel afdelingen zijn inmiddels bijeenkomsten georganiseerd om mensen die bij de zorg betrokken zijn te informeren over de rampzalige gevolgen die de plannen van het kabinet zullen hebben voor de zorg.

Lees verder
18 februari 2013

Pakken wat je pakken kan!

Het kabinet Rutte II is nu zo’n honderd dagen in functie. Honderd dagen op weg om ons land uit de crisis te halen. Begin november 2012 stapten de nieuwe ministers, onder leiding van Mark Rutte en onze koningin het bordes van Huis ten Bosch op, na een paar minuten daarvoor door het staatshoofd in een ‘toneelstukje’ te zijn beëdigd.

Lees verder
13 januari 2013

Overbruggen...

Waar de huidige regeringspartijen hun motto “Bruggen slaan” proberen uit te dragen (al zou ik niet weten welke bruggen zij bedoelen, met hun vergaande afbraakbeleid), wil ik voor onze partij graag het motto “Overbruggen...” gebruiken.

Lees verder
16 december 2012

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe...

Kent u het nog? De (wat) ouderen onder ons vast wel. Wie rond de jaarwisseling in de jaren zeventig en tachtig aan de televisie gekluisterd zat, kwam deze zinsnede regelmatig tegen.
Wim Kan, één van de Grote Drie, gebruikte deze tekst op melodie, waarbij hij zich telkenmale afvroeg wat ons in het nieuwe jaar te wachten stond.

Lees verder
18 november 2012

Een beschaafd land...

Bij de komst van de mens op Aarde ontstonden er zo her en der samenlevingen: groepen mensen die samen leefden en een beetje zorg voor elkaar droegen. In de geschiedenisles spreken we van beschavingen. In mijn werk als leerkracht op een basisschool komt het regelmatig aan de orde.
Toch zou je eens nader moeten bekijken wat de term ‘beschaving’ zoal inhoudt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier