h

Staat van onderhoud

27 maart 2012

Staat van onderhoud

Onlangs werden we opgeschrikt door een ongeval met de leuning van een brug (lees ook de commentaren). Naast de immer belabberde bereikbaarheid voor hulpdiensten op sommige plekken, lijkt het er toch sterk op dat onderhoud van bruggen hier in het geding is. Over onderhoud en onderhoudsplannen schrijven we al jarenlang.

Al vanaf 2008 wordt gewerkt aan beter onderhoud. In 2008 werd bijna een miljoen geinvesteerd in ONVEILIG achterstallig onderhoud (bron). In de bijbehorende voorstellen stond hoe inspecties waren uitgevoerd. In 2009 werd nog eens ruim 4 miljoen uitgegeven aan de rest van het (achterstallige) onderhoud. Het is mij daarom een raadsel waarom de gemeente grote inspecties aankondigt. In dezelfde tijd werden voorzieningen gevuld. Dat was en is een goede zaak. Het verhaal is steeds geweest dat de plannen op orde zijn en dat we met het geld dat er nu in zit uit komen. Nog bij de behandeling van de begroting 2012 benadrukten we "De SP maakt zich zorgen over de voorzieningen voor onderhoud. Ze zijn niet op orde als er over een paar jaar weer geld bij moet.". Ook CU-SGP had forse zorgen "De heer Noorman maakt zich grote zorgen over de desastreuze ontwikkelingen voor de voorzieningen voor het planmatig onderhoud van de buitenruimte. Eind 2014 keldert de voorziening in amper een half jaar tijd van 1,2 miljoen naar 200.000 euro. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de slechte staat van de kunst in de oude woonwijken. In het meerjarenperspectief staat letterlijk dat vanaf 2014 geen verhoging nodig is van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen. ChristenUnie/SGP begrijpt daaruit dat de pot goed gevuld is, maar kennelijk is dit niet zo." (bron). De kritische opmerkingen gingen mede over een "enge" zinsnede over "kunstwerken in wijken van ca. 40 jaar oud". Het antwoord was in de lijn "De wethouder denkt dat de opbouw van de voorzieningen realistisch is en nodigt raadsleden uit bij de afdeling langs te komen om te zien hoe die is opgebouwd." We mogen er hierbij van uit gaan dat de staat van onderhoud na alle inventarisaties (o.a. van Cite) en inspecties bekend zijn, en verder dat rekening is gehouden met aflopende afschrijvingstermijnen. Immers, volgens de financiele verordening van de gemeente is de termijn voor bruggen 40 jaar. Bij goed beheer ga je er dan van uit dat wellicht vervanging en/of groot onderhoud nodig is. Misschien is het wel pure pech, maar afgaande op de de vele eerdere meldingen van burgers, is het op z'n minst laksheid. En misschien is het ook een veeg teken voor het gehele onderhoud. Hoedanook, het is heel belangrijk om meteen nog eens goed te kijken naar het onderhoud in de stad. Ik heb begrepen dat fracties al vragen hebben gesteld.

U bent hier