h

Raad 5/4/11: alcohol en HERT/HARTEN

7 april 2011

Raad 5/4/11: alcohol en HERT/HARTEN

Afgelopen dinsdag twee grote agendapunten in de raadsvergadering.

Alcohol en jeugd

Ten eerste bespreking rapport I en O. We hebben het kort gehouden. De bijdrage in de eerste termijn was:

Ik ga niet de commissie overdoen maar het moge duidelijk zijn dat wij inzicht willen hebben in het gehele pakket aan maatregelen die genomen zijn binnen de gemeente Enkhuizen. In de commissie is door de portefeuillehouder toegezegd dat er binnenkort een informatieavond komt,wij kijken vol verwachting uit . Het viel mij op dat hiervoor nog geen datum bekend is , mijn vraag is dan ook of die al bekend is

Wij verwachten dat de portefeuillehouder in gesprek blijft met de horeca en samen met de horeca alles in het werk stelt om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen ,wij zijn verheugd met de woorden van de inspreker dhr Bok waarbij er sancties worden opgelegd aan de horecaondernemers die blijven door schenken aan jongeren en ervoor te zorgen dat er na 12.00 geen jongeren onder de 16 meer binnen komen.
Voor ons blijf het van belang dat gezamenlijk wordt gewerkt aan de gezondheid van onze jeugd .

Motie PVDA , wij denken dat er ondanks de aanpassing sprake zou zijn van nadrinken . en de daarbij horende overlast. Dit kan voorkomen worden door de sluitingstijd op een later tijdstip dan 2 uur te zetten, bijvoorbeeld 3 uur.
Motie lijst Quasten en NE steunen we.

Nog wat aanvullende opmerkingen:

  • We willen zo snel mogelijk lezen en horen hoe het staat met alle andere inspanningen op alcoholvlak. Over tijden weten we nu wel genoeg.
  • Eerst afspraken maken in een convenant, waarom nu pas dat voorstel? En daarnaast eerst overeenstemming met iedereen, vonden we geen goede zaak. We gaan er van uit dat de horeca de in een brief uiteengezette maatregelen waarmaakt.
  • Het Medemblikker voorstel betekende de facto dat alles gelijk blijf: immers, als je voor middernacht in een nachtzaak moet zijn, heeft de rest niets aan een toegangstijd van 1 uur.
  • Drie uur sluiting is ook een tegemoetkoming van (een deel van) de horeca. De nachtzaken kunnen nu een uur korter open zijn; daar zal op geanticipeerd moeten worden. Dat personen langer in de gewone cafe's blijven was altijd al zo, ja dat voordeeltje missen de nachtzaken nu ook.

HERT/HARTEN-visie

We hadden in de commissie al drie bezwaren geformuleerd:

1. Tijd. Aangezien een snellere aanpak niet gaat lukken, willen we best mee met HERT-tijdsplanning, maar alleen met toezegging dat PGGB-boten niet gehandhaafd worden tot besluitvorming. Deze toezegging kweam er: "Geen handhaving tot er besluitvorming heeft plaatsgevonden."
2. Inhoud. We formuleerden dit amendement. Dit werd overgenomen door het college, met vraag om "hoe" vragen in C en D aan te passen. We hebben dit gedaan om uiteindelijk een meerderheid achter het voorstel te krijgen.
3. Tenslotte het geld. Het beleid moet er komen. We hadden nog best onze vraagtekend bij de kwaliteit van de vragen en de startnotitie maar meenden dat het voorstel met onze aanpassingen nog net door de beugel kon. Maar wel maximaal 60000 euro. Dit laatste bleek onbespreekbaar. Helaas bleven GL en CU-SGP niet bij het eerder ingediende amendement staan en maakten ze er 80000 van. Relatief gezien een klein bedrag meer, maar 60k was echt de max. Daarnaast vonden we dat de wethouder geen handreiking had gedaan naar de indieners toe. Zeker omdat gemeld werd dat bij overschrijding van dat bedrag, en het echt niet anders kon, deze voor meer geld terug zou komen bij de raad.

Drie bezwaren, drie eisen. Twee er van bereikt (dank daarvoor) maar 1 niet. We hebben derhalve tegen het voorstel gestemd. Een meederheid van 10-7 stemde voor.
Er werd overigens ook nog ingesproken op het punt en -naast veel waardering voor ons werk met de HARTENvisie- de opmerking dat het jammer was dat er weinig raadsleden bij de HERT-bijeenkomsten waren geweest. Ik heb na afloop nog maar een mail verstuurd met de opmerking dat wij de uitnodiging hiervoor -enkel omdat ik een vraag had gesteld- pas drie dagen van tevoren kregen. Zie ook hier.

Tenslotte kwam onze aangepaste HARTEN-visie voorstel in stemming. Die werd aangenomen. We zullen de vinger aan de pols houden of alle toezeggingen natuurlijk netjes verwerkt worden.

U bent hier