h

Brief Drom

7 april 2011

Brief Drom

We stuurden nav. een uitnodiging voor 8 april a.s. onderstaande brief naar bestuur en wethouder.
====
Geacht bestuur,

De fractie van de SP zal niet aanwezig zijn bij het startschot van de verbouwing.

Ten eerste omdat nog geen besluit is genomen over het gehele bedrag, en we vinden dat met dit startschot en de 22000 krantjes, een voorschot op de besluitvorming wordt genomen. Ten tweede, en nog erger, is de koppeling "geen geld, dan stoppen we er mee", hetgeen riekt naar chantage. Naast onsmakelijk is dit o.i. ook in tegenspraak met wat ons beloofd is. Het is naar onze mening niet voldoende om in een bijzin te benoemen dat er nog een besluit moet worden genomen; dit valt immers niet uit te leggen als kosten noch moeite worden gespaard om het gehele plan te beschrijven. Wij vinden dat het bestuur hiermee te ver gaat. U zult op de hoogte zijn dat we het inhoudelijk niet eens zijn met het gemoeide bedrag. Nu komt deze manier van handelen daar bij.

Deze mail sturen we ook naar de verantwoordelijk wethouder. Wij gaan er van uit -gezien de toezegging dat we nog geheel vrij zijn om te kiezen- dat deze het bestuur ook kritisch aanspreekt op bovenstaande.

Met vriendelijke doch kritische groet,

Christian Bokhove
Fractie SP

Reacties

En zo zit dat.

U bent hier