h

Raad mei: Haling, Molenweg, Drom

17 mei 2011

Raad mei: Haling, Molenweg, Drom

Later dan normaal een verslag van de raadsvergadering.

Haling 17E
Wij zijn voor een actieve grondpolitiek waarbij de gemeente regie houdt op gewenste en ongewenste ontwikkelingen. In Gommerwijk West-West komen wat ons betreft geen woningen en sportvelden. Alleen een groene bestemming vinden we gezien het gezamenlijke belang van omliggende gemeentes om te kunnen recreren, acceptabel. Gezien de grootte en de locatie van het stuk grond, in de lintbebouwing aan de Haling, betwijfelen we of deze aankoop nodig is. Daarnaast zal het bedrag moeten worden terugverdiend en komt daarmee de droom van sommige fracties, nl. bouwen in Gommerwijk-West West, dichterbij. Het is niet onze droom, vandaar dat we tegen stemmen.

Dilligence Molenweg
Het was opvallend dat er weinig woorden aan het voorstel werden vuil gemaakt.
- Stukken beter onderbouwd, had al in de eerste ronde moeten zijn gebeurd. Ook toen zaten we in de spagaat "zet je de zorg op het spel" versus "is het plan zo wel zoals we willen". Het proces was (wederom) afschuwelijk.
- Over SMC en Molenweg en verbondenheid, want die kunnen we wel ontkennen, die is er. (weten we al officieel hoe het zit met Kiddyworld?)
- Is de bezetting hier wel gegarandeerd, met weer afweging "als het te lang duurt dan gaat het niet door".
- Over Molenweg waarbij de wethouder de belangen van de ontwikkelaar ("het is niet zo simpel om het even te veranderen") eerder verdedigt dan samen met de omwonenden naar de ontwikkelaar toe te gaan. Immers, dan "is dat iets voor de ontwikkelaar".
- Parkeren tot 19u vinden we een probleem. Kun je het met die beperking wel invullen zoals je wilt.
- Maar ook: voorstel om te bouwblok draaien vinden we ook niet zo sterk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die variaties niet zijn onderzocht.

Met zeer veel tegenzin lieten we vooral het risico dat partners als WFG zouden kunnen afhaken het uiteindelijk "winnen" van de slechte gang van zaken, en stemden we VOOR.

Drommedaris
De gemeente investeert al 1.375 mln van een project van 3.2 mln, vooral voor renovatie. Als het ons niet veel meer gaat kosten dan dat zijn wij tevreden, vooral tav. de verbouwing, zo is 80k voor een lift bespreekbaar. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg andere bestemmingen die het geld ook kunnen gebruiken. Dus we moeten wel zekerheden en waarborgen hebben..

Voordat ik in ga op het laatste voorstel.
- 175k voorbereidingskrediet was voor subsidieaanvragen en "knip". Eerste niet gelukt, tweede niet gedaan, immers nu niet uitgewerkt
- Fijn dat er een compleet verhaal is tav. subsidies. Niet fijn dat in juli 2010 nog gezegd werd dat de 1.2 mln NIET als "eigen geld" kon worden opgevoerd en de raad mede op basis hiervan in meerderheid garant ging staan voor meer. Nu blijkt -we zijn daar blij mee- dat die 1.2 mln wel opgevoerd kon worden. Het verhaal klopte f toen niet of nu niet.
- Wij vinden het niet acceptabel dat het college binnen de raadszaal zegt uit te willen stralen dat de raad er over gaat en zelf geen voorkeur te hebben, maar buiten die zaal in alle uitingen laat blijken voor maar 1 scenario te gaan (krantje!)
- Moment: Drom gaat al dicht en nu komt dit voorstel pas. Terwijl afwijzingen al tijdje binnen zijn. Exploitatieplan moest bij aanvraag 1 september 2010 al helder zijn. 28 maart 2011 pas gemaakt. Er is toen al kritisch over gesproken is. Nu wordt toch de emo-kaart uitgespeeld. De Drom had beste met enkele gebruiksvergunnings-technische aanpassingen deze zomer en winter nog kunnen spelen, in afwachting van uitsluitsel.
- Punten uit Omnyacc rapport: haalbaarheid van de genoemde getallen niet echt onderzocht.
- Huur: maakt me niet uit. Hebben we het er voor over dan moet marktconform niet keurslijf zijn. Wel moet maar worden bezien of de huren en prijzen vergelijkbaar blijven, bijvoorbeeld voor groepen/verenigingen. Wij vinden dit belangrijk, dat is ook toegankelijkheid!

In de laatste week veel ijver geweest. Dank daarvoor. Wij snappen alleen niet waarom diverse fracties steeds het college-werk moeten doen. Het is sleuren en trekken in de laatste weken aan en om informatie. Informatie die ook gebruikt kon worden om veel sneller met een goed voorstel te komen. In het licht van alle eerdere uitingen vinden we het niet zo overtuigend dat het college dit zelf niet zou kunnen. Besluitvorming wordt hiermee onderwerp van handel in de laatste dagen. Ik heb daar meer commentaar op gehoord en gelezen, toch gebeurt het weer.

Gezien het voorgaande kunnen we niet instemmen met het voorstel van het college.
Over het laatste voorliggende wijzigingsvoorstel:
- Voorbeeld Toeristen over Water diende om te laten zien dat er geen sprake is van garantstelling. Bij ToW was subsidie al toegekend. De gemeente kan 124k+175k+1.2mln aan krediet voteren en de rest (1.701k) als minimaal 80% hiervan binnen is.
- Hoe is het gegaan met het aanbestedingsresultaat? Hoe zit het daar met de eventuele meerkosten?
- Wanneer start de verbouw indien het amendement wordt aangenomen? Is dat na half januari om kansen Cultureel Erfgoed te maximaliseren, mag immers nog niet begonnen zijn? Geeft ook de kans om eerst maar te zien of de regeling voor 2012 en 2013 hetzelfde blijft.

Na de eerste termijn werd geprobeerd om een groter deel van de raad op 1 lijn te krijgen. Dat 80% subsidie binnen moet zijn is winst. Geen winst is het dat 1.7 a 1.8 mln ondertussen al wordt uitgetrokken en apart op de plank staat. Als men echt maar 20% ervan maar maximaal wil uitgeven dan volstaat 20% ervan en kan eind januari bezien worden of de rest van het geld er middels een krediet gedekt door subsidies kan komen. Door het nu toch al te voteren "blokkeer" je het meteen. Hoewel we op zich kunnen waarderen dat je komt tot een vergelijk was het voorstel daardoor niet acceptabel. Met 10 tegen 7 werd het (helaas) aangenomen.

U bent hier