h

Accommodatie- en vastgoednota

22 april 2011

Accommodatie- en vastgoednota

Afgelopen dinsdag was ik in de Nieuwe Doelen bij de presentatie van de concept accommodatie- en vastgoednota, die hier te vinden is. Enkele opmerkingen:

  • Positief is de ontwikkeling van monofunctioneel naar multifunctioneel, mits natuurlijk de voorziening centraal staat en niet louter kostenbesparingen (zie hier over Brede School)
  • Het bedrijf ICS heeft op zich netjes werk geleverd en "gewoon" de " wie betaalt bepaalt" opdracht van het college uitgevoerd. Ik denk/verwacht met een bias ten aanzien van toewerken naar verzelfstandiging en privatisering. De titel van de presentatie, " Maatschappelijke meerwaarde door financiele optimalisering", zegt genoeg, alsook het praten over camping als kostenpost maar niet als maatschappelijke functie (bijv. Philadelphia). Past in de liberale gedachte dat de gemeente kleiner moet worden. Ik vind dat je per keer moet bekijken wat het beste is, met uiteraard nadruk op het in stand houden van voorzieningen.
  • Ik kon ook niet nalaten om terug te denken aan het hoge bedrag dat we aan krediet hadden gegeven destijds, maar liefst 127k. Zondegeld als je bedenkt dat veel zaken simpelweg politieke keuzes zijn die je nog/eerst moet maken. We schreven er vorig al over. Doet me aan gang van zaken met XTNT rapport denken.
  • Een kerk als de Westerkerk was niet meegenomen want niet in bezit van de gemeente. Natuurlijk moet die meegenomen worden.
  • Dit zou een verdere uitwerking van de stadsvisie zijn. Het is te hopen dat het daar niet selectief uit shopt.
  • 1 onderdeel van het plan is om het sportpark verplaatsen, betaald met opbrengsten woningbouw, maar wel pas in 2018. Los van of laatste kan (buitendijks?) willen sportclubs dit terecht niet (noc/nsf enz.). Midden in de gemeenschap gewoon op de Immerhorn. Er wordt, zoals verwacht, een "worst" van mooi nieuw park voorgehouden. Ondertussen maar even 7 jaar volhouden blijkbaar met abominabele kwaliteit sportvelden. Zou je die op orde brengen, dan ben bijna nog duurder uit dan iets nieuws neerzetten. Immers, de gemeente laat onderhoud het liefst versloffen om daarna extra veel aan onderhoud kwijt te zijn (sterfhuisconstructie?). En overigens, als je zou verplaatsen -GWW werd genoemd- dan moet dat toch in overleg met Stede Broec en Medemblik(Andijk)? Ze zeiden zelf ook dat je soms regionaal moest optrekken maar hier blijkbaar niet. Tegenstrijdig. Ons standpunt is altijd geweest: investeer in huidige locatie.
  • Bij buurthuis Planzuid werd gesuggereerd dat het gebied aldaar wordt herontwikkeld. Dat is niet waar, althans, nu ga ik denken dat dit een verborgen agenda is. Een agenda die wel al een beetje doorschemerde bij bespreking Brede School.
  • De benchmark van alle gebouwen krijgen we. Mooi, ben benieuwd naar kengetallen van alle accommodaties (incl. Drom) en zal die vergelijken met alle rapporten.
  • Naar eigen zeggen levert de operatie tonnen op maar ik vraag me af of dit ook geldt voor gemeente met hoge bezettingsgraden. Want dat laatste is Enkhuizen.
  • Bij schema "lappendeken" werd geappelleerd aan een goedkoop soort structuur: als het in dit schema maar mooie 1-kleurige vakken zijn, is er samenhang. Op zich een goede zaak maar we moeten niet "om het vakje maar in een bepaalde kleur te krijgen" ons hele hebben en houwen opgeven.

Aan het einde bleek dat diverse aanwezigen de termijn om te reageren wel erg kort vonden, zeker gezien het feit dat de meeste stichtingen en verenigingen uit vrijwilligers bestaan die ook nog een leven naast dergelijke reacties hebben.

Volgens mij moeten we besluitvorming hierover over de zomer heen tillen.

U bent hier