h

Subsidie drommedaris

15 januari 2011

Subsidie drommedaris

Deze blogpost is getriggerd door een post van Stella Quasten op haar log, over visserijsubsidie, volgens mij een stuk in de krant van poosje geleden. Ze heeft terechte kritiek op de aard van de subsidie. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat die fout dan ligt bij de verstrekker; je zou gek zijn als je er als gemeente geen gebruik van maakt.

Belangrijker is het feit dat de gemeente zelf in ieder geval 50000 euro moet bijdragen, en dat er nog een lange weg te gaan is naar de 3.2 miljoen die in het voorstel wordt genoemd (overigens 1.2 mln apart gezet voor achterstallige onderhoud e.d.). In het verslag wordt ook nog genoemd dat het "maar" 135000 per jaar is, en dat gestreefd wordt naar een veel lager bedrag door subsidie binnen te halen. Het valt na te lezen in de notulen van de vergadering van 5 juli 2010.

In de betreffende vergadering kwam ook langs dat het project 1 pakket was, en eigenlijk niet opgedeeld kon worden. De Drom gaat vanaf juni dicht. Geen boekingen, geen inkomsten, en op de vraag of dat niet voorbarig is werd geantwoord dat de Drom toch dicht moest voor het achterstallige onderhoud (van 1.2 mln). Maar...het project was toch niet op te knippen. Betekent dat niet dat er opnieuw hard moet worden nagedacht over aanpassing van het project als "de rest" niet doorgaat?

Waar ik vooral bang voor ben is dat we zo weer een alles of niets verhaal krijgen, immers, er kan niet worden geknipt. We hebben een bedragje bij elkaar. Het gebouw gaat nu toch al dicht. Dus...doe het nou maar. Ik hoop van harte van niet.

U bent hier