h

Parkeerleges afgepeld

21 januari 2011

Parkeerleges afgepeld

Na de raadsbrief over de parkeerleges en mijn kritische post erover heb ik een afspraak gemaakt om helderheid te krijgen over de kosten die gemoeid zijn met het parkeersysteem. Aanleiding was vooral het in mijn ogen waanzinnig hoge uurtarief dat gehanteerd werd. Mijn conclusie is: de berekening klopt, maar de overhead is (in mijn ogen) astronomisch hoog. Dus de regels waarmee gerekend wordt (de aannames) bevallen me niet.

Even afgerond zou je kunnen zeggen dat een uurloon maal 1.5 ongeveer de werkgeverslasten zijn. Daar bovenop komt maar liefst 109.5% OVERHEAD (!!!). Ja, dan kom je wel in de buurt van de genoemde bedragen. In de brief over BOA's is deze overhead niet meegerekend. Ook rekent de gemeente met efficinte uren (dus minus scholing e.d.) van 1400 per jaar. Wat mag je wel of niet doorrekenen? Het VNG geeft wel richtlijnen, maar dat is lang niet altijd duidelijk. Nu wordt bijv. een deel handhaving doorberekend. Bij de afvalstoffenheffing stond een post (van heel weinig) van controlekosten tbv. kwijtschelding. Die had vanwege controle-karakter ms. wel niet gemogen. In spreektaal schijnt het criterium te zijn "zou de activiteit zijn gedaan als de activiteit waar het voor wordt doorberekend er niet zou zijn geweest". En dan kom je bij handhaving in een schimmig gebied, want handhaving tbv. het parkeersysteem alleen is er natuurlijk niet. Maar ook verkeersaanpassingen; die mogen NIET worden doorberekend want het systeem brengt die kosten niet met zich mee. Ik vind dat dat soort zaken, die ten goede komen van de hele stad, best uit algemene middelen kunnen komen. Dan betaalt iedereen, maar het is toch ook voor iedereen!?
We spraken ook nog over de tijdstippen van handhaving, 9 tot 17, en steekproefsgewijs op andere momenten. Wat mij betreft moet die handhaving "slimmer", op de momenten dat het nodig is, en niet overdag als de straten leeg staan. Kun je ook met minder uren toe, het OCE heeft dat wel eens voorgerekend.
Naast dat ik het parkeersysteem dus niets vind, richt ik mijn pijlen nu op de veel te hoge overhead. Wellicht kan daar wel op bezuinigd worden.

U bent hier