h

OZB niet-woningen

30 januari 2011

OZB niet-woningen

In december spraken we in de raad onder andere over de OZB niet-woningen, die naar de mening van CU-SGP, SP en PvdA niet 1.2% bedroeg maar meer dan dat. Toen is afgesproken dat het apparaat de boel zouden voorrekenen en we vervolgens konden reageren. Met name CU-SGP (bij monde van Arno Noorman) heeft dit uitgebreid gedaan. In plaats van alle details precies te herhalen, kan in het kort gesteld worden dat:

  • De rekenmethode sinds dit jaar veranderd is, er is niet gerekend met 1.2% bij het in 2010 begrote bedrag, maar de "daadwerkelijke waarde". Dit is voor het eerst dit jaar gedaan.
  • Het is natuurlijk erg jammer dat we pas na vragen, vragen en nog eens vragen van de hoed en de rand weten. Het lijkt me toch een fundamenteel verschil in rekenmethode. Daar hadden we meteen bij het voorstel (de belastingnota) over geinformeerd kunnen worden.
  • De wiskundige methode, waarbij het begrote bedrag van 2010 maal 1.012 wordt gedaan en vervolgens gedeeld door de waardedaling was echt niet zo'n gekke gedachte, als je uitgaat van de rekenmethode die we altijd al gebruikten.
  • Gelukkig is door dit hele gebeuren het tarief naar beneden bijgesteld, maar nog steeds behoorlijk. Aangezien hierin ook de leegstand en oninbaar zit verwerkt, blijft een discussie noodzakelijk. Het komt wat gek over dat je ondernemers die het gewoon redden meer laat betalen voor lege winkels. Ook als jij of ik dat moeten betalen, trouwens, maar eens in de vier jaar moeten de burgers maar over dit beleid oordelen.

U bent hier