h

Straf en parkeren

27 januari 2011

Straf en parkeren

Was weer een hele uitdaging, mijn parkeervergunning aanvragen. Ik heb hem nog niet omdat de site van P1 (waarom betalen we die eigenlijk nog? klik) aangaf dat ik al een eerste vergunning had. Dat klopt, deze loopt 31/1/11 af (terwijl het parkeersysteem pas 15/4 inging vorig jaar). Naast deze immer grote irritatie, we blijven ons inzetten voor opheffen ervan, is het opvallend dat de parkeerverordening wel verbiedt dat zonder vergunning wordt geparkeerd, maar er is geen strafbepaling opgenomen. Een steekproef van vijf andere verordeningen laat zien dat dit toch wel gebruikelijk is.

Modelverordening VNG: modelverordening
Zwolle: parkeerverordening
Ede: parkeerverordening
Alkmaar: parkeerverordening 2011
Deventer: verordening 2010

U bent hier