h

Bezuinigen

14 januari 2011

Bezuinigen

Bezuinigen, een vervelende bezigheid. Een lastige vergadering afgelopen dinsdag 11 januari 2010, want we vonden het van het uiterste belang dat de raad het voortouw zou nemen. Niet eerst "maatschappelijk middenveld" maar zelf als raad zeggen "dit in ieder geval wel en dit in ieder geval niet" als kaders. Maar ja, kaders stond volgens de andere helft van de raad op gespannen voet met een 'participatietraject', want alles moest open liggen en mogelijk zijn. Ik zou dat gek vinden. Bij de verkiezingen gingen het ook al over dit onderwerp. Er is veel besproken en gezegd (zie hieronder), er worden wekelijks avonden georganiseerd, er zijn tientallen nota's waarbij voor veel geld ingehuurde externen het maatschappelijk middenveld al uitentreuren hebben geconsulteerd. En dan zou het maatschappelijk middenveld ruimhartig zeggen "wij kunnen wel wat minder ontvangen"? Experts, middenveld, van alles liep daarna door elkaar, en we kwamen moeilijk bij elkaar, ook al had de coalitie in het coalitieuitvoeringsprogramma toch ook al wat zaken opgeschreven.

Uiteindelijk kwamen we in het midden uit met deze compromistekst. We hebben er schoorvoetend mee ingestemd, want met 8-8 zou een voorstel worden aangehouden en zijn we weer een maand verder. Daarnaast zou dan pardoes het collegevoorstel misschien wel zijn aangenomen (collegevoorstel, want het voorstel bestond NIET ALLEEN uit wat de voorbereidingsgroep had besproken). We pakken de handschoen op, met wat skepsis, maar we gaan er voor, en iedereen weet hoe we er in staan.

Ik ga er van uit dat we de richtinggevende uitspraken van de raad, straks met hulp van de ambtelijke experts, ook aan de burgers van Enkhuizen meegeven. Verder kan -zonder tijdsdruk- daarna aan de burgers gevraagd worden wat zij vinden. Maar wat ons betreft zullen we natuurlijk nooit instemmen met zaken die strijdig zijn met onze idealen. Overigens iets waar niemand raar van zal opkijken.

We hebben getwijfeld aan deelname aan een stuurgroep. Onder voorwaarden kunnen we hier in mee gaan: het moet alleen over het proces gaan, er moet verslaglegging zijn, er moet geen tijdsdruk zijn, en we moeten als politieke partijen gewoon onze mening moeten kunnen blijven geven. Dat komt duidelijkheid naar de Enkhuizers ten goede,

Indien iemand nu al wil weten langs welke lijnen wij denken als het gaat om bezuinigingen dan verwijs ik naar eerdere posts hierover:
- De verslagen van alle 'consultatiegesprekken': Verslag overleg fracties bezuinigingen 2010 - totaal;
- Het overzicht met alle bezuinigingsvooorstellen van een tijd geleden. NB. Hier zitten al wat keuzes in; sommige bedragen zijn niet uitgewerkt;
- Bij dit overzicht meer details over Raadsbrief 20100128 Specificatie bijlagen kaderbrief bezuinigingen effecten. Ik vind hem niet helemaal compleet en een beetje gekleurd, maar het geeft wel inzicht in het gebruen.
- Een bericht van februari 2010 over onze richting;
- Het hoofdstuk over de bezuinigingen in het akkoord.
In het traject mogen Enkhuizers alle voorstellen doen. Als SP zullen we alleen niet met alles instemmen onder het mom "de burger wil het". Ik zou ook verbaasd zijn als andere partijen dat wel zomaar zouden doen. Ik zou hebben gewild dat dit bij parkeren, SMC en Molenweg ook zo was gevoeld.

U bent hier