h

Van milieudienst naar RUD?

20 mei 2011

Van milieudienst naar RUD?


Afgelopen woensdag was ik samen met een fractiegenoot op bezoek bij de Milieudienst West-Friesland. Nou was ik er al eens vaker geweest (en ook contact vanwege gevaarlijke stoffen, en eens kaderrichtlijn water), maar het is altijd goed om een organisatie die je jaarlijks bijna 4 ton geeft, weer eens te bezoeken. Twee andere fracties, en de griffier hadden ook dat idee.

Mw. Reus van de dienst maakte in de eerste helft inzichtelijk wat we sinds 2005 voor ons geld gekregen hebben. Nou heeft de milieudienst mij altijd wel de indruk gegeven dat ze werk deden die we zelf nooit alleen hadden kunnen doen (voor hetzelfde geld). Ook hebben ze ook nooit stelselmatig meer geld gevraagd. En tenslotte is het aantal controles toegenomen. Na het terugkijken ging het over de toekomst en vooral de plannen van het kabinet om Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) te maken. Een spanningsveld blijft wat mij betreft de schaal: samenwerken is heel goed (al was het maar om fusies te voorkomen), maar er is een punt -en dat verschilt per dienst- waar stroperigheid, afstandelijkheid en bureaucratie het overnemen van efficientie. Om het nog maar niet te hebben over het verlies van gemeentelijke autonomie. Dat is ook het gevaar van de RUD. In een RUD worden zogenaamde basistaken, die verplicht zijn voor de gemeentes, en plustaken onderscheiden. het ligt op milieuvlak voor de hand dat West-Friesland (breder: Noord-Holland Noord) straks drie RUDs heeft (Kop, West-Friesland, Alkmaar) die voor sommige zaken weer samenwerken. Uiteindelijk wordt gesuggereerd dat ook bouwen, brandpreventie en ruimte ondergebracht kunnen worden bij dergelijke RUDs.

Later voeg ik nog de presentatie toe, die ons is toegezegd.

U bent hier